Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Imatran seurakunnan Oritsaaren kohtalon ratkaisut käsillä

Osa kirkkovaltuuston jäsenistä lähestyi seurakunta-aloitteella Imatran seurakuntaa koskien Oritsaaren hakkuita.

TIEDOTE  25.9.2018

IMATRAN SEURAKUNNAN ORITSAAREN KOHTALON RATKAISUT KÄSILLÄ

Imatran seurakunnalla on omistuksessaan luonnonarvoiltaan hieno, 70 hehtaarin suuruinen saari Ruokolahden kunnan alueella. Oritsaari sijaitsee lähellä suojeltua yli 100 hehtaarin Kytösensaarta. Näillä seuduilla on siis erinomainen luontoarvojen keskittymä.

Imatran seurakunta onkin tiedustellut kahteen eri otteeseen vuonna 2016 ja 2018 mahdollisuutta saada saari METSO -suojelualueeksi. Kaakkois-Suomen ELY on kuitenkin torjunut esitykset.

Kesäkuun lopussa kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen tehdä saaressa varsin mittavat hakkuut: avohakkuita yli 20 hehtaaria ja harvennushakkuita yli 40 hehtaaria metsänhoitoyhdistyksen tekemän metsäsuunnitelman mukaisesti.

Muutamat kirkkovaltuuston jäsenet kokivat ratkaisun erittäin huonoksi ja päätyivät esittämään   vielä uudemman kerran suojelutoimia luonto- ja virkistysarvojen pelastamiseksi. Heidän näkemyksensä mukaisesti kyse on myös kirkon arvovalinnoista. Evankelisluterilainen kirkko on viime vuosina nostanut voimakkaasti esiin luontoarvojen puolustamisen, suojelun edistämisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kirkon tärkeinä tehtävinä.

Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys on liittynyt rintamaan tukemaan suojelua. Etelä-Karjala on maakuntien vertailussa viimeisellä sijalla suojelussa, mutta kärkijoukossa metsien hyödyntämisessä metsäteollisuuden raaka-aineena.  Oritsaari kuuluu Saimaan luonnonhelmiin, joiden säästäminen olisi hyvin tärkeää: saarten luonnonarvojen ja vesistön suojelemiseksi, virkistymisen ja  hiljentymisen paikaksi niin seurakuntalaisille kuin kaikille alueella retkeileville.

Siksi Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri teki uuden kartoituksen METSO-kartoittajien voimin. Tässä kartoituksessa havaittiin saaren luonnon 2/3-osaltaan täyttävän METSO-suojelun kriteerit. Kartoituksesta pyydettiin myös lausuntoa Suomen ympäristökeskukselta, luontoselvitys sai tukea METSO -asiantuntijalta. METSO-suojelulla maanomistaja saa puuston arvoa vastaavan korvauksen valtiolta ja säästyy kalliilta uudistamiskustannuksilta.

Varsinaiset kynnykset on asettanut Kaakkois-Suomen ELY, joka on saanut METSO-toimintaansa lisärahoitusta ja lisäksi METSO-ohjeen mukaan suojelukriteerien soveltamisessa tulee huomioida alueelliset erot sekä kohteen lähialueen metsien rakenne, yleistilanne ja alueen erityiset suojelutarpeet. ELY-keskukselta odotamme nyt tilanteen uudelleenharkintaa.

Nyt on jälleen vedottu seurakunta-aloitteella Imatran seurakuntaan. Aloitteen pääasiana on Oritsaaren suojelu. Valtuusto käsittelee aloitetta 10.10. Ratkaisu on valtuuston käsissä.

Helena Roiha, Suvi Rautsiala , Kauko Mäkinen

Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto

Juha Jantunen, puh.joht., Tiina Vitikainen, siht., Yrjö Haverinen

Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys

Anna Vuori aluepäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala

Anitta Miikkulainen, metsäryhmän vastaava

Liisa Laitinen ja Juha Juuti

Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätietoja :

Suvi Rautsialla,suvi.rautsiala@imatra.fi, p. 050 378 9575

Anitta Miikkulainen, anitta.miikkulainen@gmail.com, p. 044 0505 765