Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto – Metsien kesähakkuut lopetettava

KANNANOTTO 15.5.2019

 

Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry

 

 

METSIEN KESÄHAKKUUT LOPETETTAVA

 

Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ja Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirit esittävät, että metsissä lopetetaan lintujen pesimäaikaan touko-heinäkuussa tehtävät metsänhakkuut.

 

Metsissä tehtävien kesäaikaisten hakkuiden lintujen pesintään ja muuhun luontoon kohdistuvista haittavaikutuksista huolestuneet kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä paikallisiin luontojärjestöihin. Kesähakkuut ovat metsälinnuille tuhoisia sekä muuta metsäluontoa ja metsän terveyttä vahingoittavia. Vaikka luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen eläinten tappamisen, lintujen munien keruun ja erikseen lisääntymisaikaisen häirinnän, niin saman lain poikkeuspykälä sallii kesähakkuut.

 

Yhdistykset haluavat muistuttaa, että kevät- ja kesäaikaiset hakkuut eivät ole ekologisesti eivätkä etenkään eettisesti kestävää metsätaloutta. Kesäaikaisten metsänhakkuiden vaikutus lintujen pesinnälle on tuhoisa. Vaikka luontoa pyrittäisiin ottamaan huomioon, vahinkoja on mahdotonta välttää. Tarkkaa määrää ei voida sanoa, mutta on arvioitu, että metsäkoneiden kourissa tuhoutuu vuosittain Suomessa tuhansia lintujen pesiä, munia ja poikasia.

 

Viranomaiset ovat Suomessa omaksuneet tulkinnan, että lintudirektiivi ja luonnonsuojelulaki eivät rajoita talousmetsien kesähakkuita. Tulkinta perustuu näkemykseen, etteivät hakkuut ole lintujen tahallista häirintää. Euroopan unionin komissio ei ole ollut tietoinen tästä tulkinnasta. Komissio pitää Suomessa omaksuttua tulkintaa EU-oikeuden vastaisena.

 

Erityisen haitallisia pesimäaikaiset hakkuut ovat linnustollisesti monipuolisissa metsissä, joissa on korkea pesimätiheys. Tällaisia ovat mm. rantametsät, lehdot, kosteat painanteet, tuoreet kangasmetsät ja lehtimetsät. Nämä tuhot voitaisiin välttää luopumalla kesähakkuista.

 

Kesäaikainen hakkuutauko on metsänomistajalta selkeä osoitus halusta vaalia lintujen hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta. Kesähakkuista luopumisella on myös taloudellisia hyötyjä metsänomistajalle, koska samalla vähennetään maaperälle ja puustolle aiheutuvia korjuuvaurioita ja ehkäistään talousmetsissä haitallisen juurikäävän leviämistä. Luopumalla kesähakkuista edistetään siten metsän terveyttä.

 

 

Juha Juuti                                                                       Kimmo Saarinen

varapuheenjohtaja                                                        puheenjohtaja

Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry.                 Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry.