Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kaakkois-Suomen alueellinen metsäohjelma unohtaa ekologisen vastuun metsien hoidossa

Kuva: Aura Alaraudanjoki

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri paheksuu vastikään julkaistua Kaakkois-Suomen alueellista metsäohjelmaa 2021–2025, joka ei turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta eikä palvele ilmastonmuutoksen hillintää.

Vuosia jatkuneet ylisuuret hakkuut ja metsien voimaperäinen talouskäyttö on ollut keskeinen tekijä metsäluonnon heikentymisessä sekä lajien uhanalaistumisessa. Puolet metsistämme on alle 40-vuotiaita ja vanhat metsät ovat hävinneet.

Uudessa metsäohjelmassa perinteistä metsätalouden linjaa halutaan jatkaa ja vahvistaa, vaikka ekologisesti kestämättömät käytännöt romuttavat samalla mahdollisuudet hiilinielujen ja hiilivarastojen kasvattamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Ohjelmasta puuttuvat kaikki konkreettiset tavoitteet metsäluonnon monimuotoisuuden elvyttämiseksi. Lahopuun lisäämisen määrällistä ja laadullista kasvutavoitetta ei anneta, täsmällisemmät tavoitteet suojavyöhykkeiden vahvistamisesta ja muusta vesiensuojelusta puuttuvat. Jatkuva kasvatus jätetään pilkun taakse: ”ne voivat olla toimiva vaihtoehto erityisesti suometsissä.” Metsien ikä- ja lajirakenteiden parantamista ei tavoitella, päinvastoin puhutaan ”vanhojen metsien ajoissa uudistamisesta”. Edes suojelutavoitteen saavuttamiseksi ei esitetä toimenpiteitä, vaikka Etelä-Karjala on maakuntien välisessä suojeluvertailussa hännänhuippuna.

Sen sijaan ohjelma numeroi yksityiskohtaisesti puun kasvatukseen ja käyttöön liittyviä metsätaloudellisia tavoitteita. Ohjelma puhuu metsätalouden kestävyydestä, vaikka kestävyys voidaan kyseenalaistaa monilla mittareilla.

Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman merkittävin valuvika onkin ohjelman nimessä: kyse ei ole metsäohjelmasta lainkaan, vaan yksipuolisesta puubiomassan kasvuohjelmasta. Siksi ohjelma ei vastaa metsäluonnon ja ihmisten terveydellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiin kysymyksiin.

Luonnosvaiheen kuulemisessa esitimme lukuisia konkreettisia keinoja, joihin uudella ohjelmakaudella voisi panostaa: METSO-suojelun ja muiden suojelutoimien lisääminen, ekologisten vyöhykkeiden turvaaminen alue-ekologisella suunnittelulla ja jatkuvan kasvatuksen aktivoiminen metsänhoidossa. Muita metsätalouden keskeisiä parannusehdotuksia ovat lahopuun määrän voimakas lisääminen ja laadullinen monipuolistaminen, metsien luontaisten piirteiden vahvistaminen, metsien ikärakenteen vanhentaminen, vanhojen metsien säästäminen sekä hakkuiden vähentäminen.

Parempaan metsäohjelmaan kannustava kannanottomme on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry

Kimmo Saarinen, puheenjohtaja
Yrjö Haverinen, Liisa Laitinen, Anitta Miikkulainen, luonnonsuojelupiirin metsäryhmä

Lisätietoja: Anitta Miikkulainen 044 0505765, Kimmo Saarinen 040 7214108