Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Missä saa ajaa ve­sis­koot­te­ril­la?

Kuvan vastuulliset vesijetteilijät virkistyivät Kaupinselällä 13. kesäkuuta.

Kuluvana kesänä vesiskootterilla ajelu on aiheuttanut mielipiteen vaihtoa myös Saimaalla. Keskusteluissa ovat mukana kieltäminen, rajoittaminen, valvonta ja ohjaus, riippuen keneltä kysytään. Vesiskoottereita koskevat samat säännöt ja periaatteet kuin veneilyä yleensäkin. Vesiskootterit sinällään ovat meluisia laitteita ja normaali ajo vesiskootterilla aiheuttaa aaltoja ja ääntä melkoisesti. Siksi vesiskootterin käyttäjän on syytä valita ajelupaikkansa huolella, säännöt ja naapurit huomioiden.

Joskus naapurin on myös kyettävä tuomaan esiin kokemansa häiriö. Nyrkin puiminen rannalla ei ole rakentava tapa tuoda mielipidettään esiin. Savolaisella puheenkyvyllä pitäisi olla mahdollista ilmaista asia ystävällisesti toisen tunteet huomioiden, eri asia tietenkin on miten vesiskootterilla ajelevan tavoittaa. Itse olen rannassa jututtanut muutamia ja kohdalleni on saattunut varsin fiksuja kuljettajia. Ainakin tämän fiksun juttelun jälkeen he ovat körrötelleet satamasta väylälle varsin maltillisesti.

Vesiskootterin käyttäjä ei välttämättä itse osaa huomioida kaikkia mahdollisia aiheuttamiaan haittoja, vesiskootterit aiheuttavat satamien läheisyydessä aaltoja ja melua, jotka haittaavaat paitsi rantojen asukkaita myös satamassa yöpyviä veneilijöitä. Esimerkiksi osa Savonlinnan satamista on veneilijöiden epäsuosiossa johtuen osittain vesiskootereiden aiheuttamasta haitasta. Myös laiturit ja rantautuneet veneet ovat vaarassa kolhiutua ja rikkoutua paikoissa joissa ei ole varauduttu aaltoihin. Joitain törmäyksiäkin on sattunut.

Aalloista luonnolle aiheutuvia haittoja ovat mahdollinen lintujen pesinnän häiriintyminen ja poikueiden hajoaminen äkillisten isojen aaltojen seurauksena. Joissain kapeikoissa ja kanavissa on mahdollista rantojen eroosio, tosin paikoissa jonne aallot pääsevät muutenkin ei näitä haittoja niinkään ole. Joskus on löytynyt norppa johon moottorivene on saattanut kolhaista, mutta metsähallituksen suojelubiologilta asiaa kysellessäni hän oli sitä mieltä, että nämä ovat olleet muutenkin heikkokuntoisia tai sairaita norppia.

Mitä vaatimuksia laki asettaa vesiskootterin kuljettajalle?

  • Vesiskootterin kuljettajaa määrää laki, joka kieltää skootterilla aiheuttaman tarpeettoman haitan tai häiriön mm. luonnolle, ympäristölle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.
  • Vesiliikennelaki asettaa vaatimuksia kuljettajalle (6§). Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa.
  • Vuokraustoiminnassa on myös syytä huomioida että vesikulkuneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen henkilön kuljetettavaksi, jolla ei ole siihen 6 §:ssä edellytettyä ikää, kykyä ja taitoa.

Myös alueellisia kieltoja ja rajoituksia on mahdollisuus hakea Traficomin kautta. Rajoituksen hakemiseen liittyvistä huomioitavista asioista löytyy Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasaintuntija Tapani Veistolan kirjoittama teksti.

Porvoo ja Loviisa ovat kieltäneet vesiskootterilla ajon ja Porvoo ohjeistaa liikkumaan 200 metriä rannasta, väylillä ja päiväaikaan. Kello 22-06 on vesiskootterilla ajo kielletty paitsi alhaisella vauhdilla.

Soitin Traficomille virkailijalle, joka käsittelee hakemuksia rajoitusalueista. Hänen keskeinen viestinsä oli, että vesiskootterille ei kannata hakea kieltoa sen aiheuttaman häiriön vuoksi, koska häiritsevä, ei välttämätön ajo, on jo kielletty. Sen sijaan hän kehoitti olemaan yhteydessä poliisiin sillä kyse on tiedottamisesta ja valvonnasta.

Toisaalta kun vesiliikennelaki asettaa kuljettajalle vaatimuksia ja määräyksiä, voidaan pohtia onko jo yksi piittaamaton rällääjä ja rälläämiskerta syy hakea kielto jollekin alueelle? Kuinka monta kertaa samalle rällääjälle olisi asiasta huomautettava. Ja onko oikein, että kiellon hakijat joutuvat maksamaan hakemuksesta kun kyse on vesiskootterin ajajien piittaamattomuudesta.

Esimerkiksi Savonlinnassa kulkee kapea laivaväylä Olavinlinnan ohi, olisiko syytä ohjata kielloin kaikki vesiskootterit käyttämään Laitaatsalmen vaihtoehtoista reittiä (sielläkin huomioiden nopeusrajoitus ym.).

Jos häiritsevästä ajosta ei päästä eroon, tulee kyseeseen vesiskootterit kieltävä hakemus. Siksi ei ole ollenkaan huono ajatus dokumentoida häiritsevän ajon esiintymistä. Dokumentointiin riittänee päivämäärä ja kellon aika, sekä kesto. Myös on syytä merkitä kuinka usein havainnointia on tehty – toisin sanoen on eri asia jos mökillä käy päivän kuukaudessa ja juuri silloin havaitsee häiritsevää ajoa kuin että kuukauden mökkijaksolla häiritsevää ajoa tapahtuu havaittavasti kerran. Vesiskoottereiden kuvaaminen ei ole kiellettyä vaikka voi tuntua hieman arveluttavalta. Kuvaamisen perusteena ei saa olla halu aiheuttaa kenellekään ongelmia tai ”kostaa”, kuvia ei myöskään saa julkaista jos tarkoituksena on aiheuttaa haittaa kuvassa esiintyvälle henkilölle. Kuvasta voi kuitenkin käydä ilmi onko kyse useista eri vesiskoottereista vai samasta ja näin ollen mahdollista selvittää onko kyseiselle kuljettajalle välitetty tieto häiritsevästä ajosta.

Vesiskoottereiden vuokrauksessa paras vaihtoehto olisi järjestää ohjattuja vesijettisafareita, jolloin ennalta mietityn reitin vuoksi mahdolliset riski- ja häiriöpaikat on saatettu minimoida ja safarille osallistuvat saavat parhaan elämyksen. Saimaalla on paljon paikkoja joihin ensikertalainen ei osaa omin nokkineen suunnistaa.

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri haluaa osaltaan edistää ihmisten viihtymistä Saimaalla ja sen rannoilla. Vaikka ensisijaisesti suosittelemme lihasvoimin tai tuulta apuna käyttäen tapahtuvaa liikkumista, kaikki virkistyskäyttö mahtuu varmasti Saimaalle kun huomioidaan toisemme ja meitä ympäröivä erityislaatuinen luonto.

Haluamme ottaa vesiskoottereista käytävässä keskustelussa aktiivisen ja rakentavan roolin. Olemme järjestämässä keskustelutilaisuuden vesiskoottereista Saimaalla, johon tulemme kutsumaan luonnonsuojeluväen lisäksi valvovan poliisin, kaupungin ympäristötoimen ja vesiskoottereita vuokraavan yrittäjän. Tilaisuus järjestetään verkossa ja siihen voivat osallistua verkon kautta kaikki asiasta kiinnostuneet. Kun ajankohta selviää ilmoitamme siitä facebooksivullamme, joten kiinnostuneiden kannattaa seurata sivua https://www.facebook.com/etelasavolsp/.

Pitäisikö mielestäsi jonnekin saada rajoitus? Voit ilmoittaa paikan meille sähköpostiin etela-savo@sll.fi

-Heikki Härkönen, toiminnanjohtaja Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri.