Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Norppaturvallinen rysä kansikuva
Norppaturvallinen rysä – Hyvä rysä!

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin rysähankkeessa lisätään tietoa kaupalliseen kalastukseen ja porukan pyydykseksi soveltuvasta norppaturvallisesta rysästä, edistetään sen käyttöönottoa ja yleistymistä sekä opastetaan kalastajia rysän rakentamiseen.

Rysä on varteenotettava pyydys, kun halutaan kalastaa tehokkaasti ja valikoida saalis. Saimaalla on otettava huomioon myös saimaannorppa. Norppaturvalliseen NoTu-rysään hylje ei pääse sisälle.

Juha Taskisen kirjoittaman ja Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin tuottaman oppaan (10 € + postikulut; tilattavissa sähköpostitse marjaana.kovanen(at)sll.fi) avulla voit rakentaa NoTu-rysän ja aloittaa norppaturvallisen kalastuksen. Oppaalle on tarvetta, sillä selkeitä rysäohjeita on tähän saakka ollut vaikea saada käsiinsä. Ohjekansio neuvoo Markku Kettusen kehittämän pohjarysän rakentamisen. Oppaasta löytyy kaikki tarvittavat ohjeet, valokuvat ja mittapiirustukset. Kansio kannattaa ensin lukea läpi, sitten voit aloittaa rysäprojektisi tarvikkeiden hankkimisella – myös tähän on oppaassa selkeät ohjeet. Hankintoihin on syytä ryhtyä ajoissa, sillä materiaalien saatavuus vaihtelee.

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri on mielellään mukana toteuttamassa NoTu-rysäopasta, onhan erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojelu keskeinen ja tunnettu osa luonnonsuojeluliiton työtä. ”Kettusrysällä” norppaturvallinen kalastus onnistuu. Myöskään Saimaan uhanalaiset järvilohet ja -taimenet eivät joudu rysäkalastuksen sivusaaliiksi, koska kalat on helppo rysää kokiessa vapauttaa vahingoittumattomina.

Luonnonsuojeluliitto haluaa auttaa löytämään vaihtoehtoja verkkokalastukselle. Kalaverkot muodostavat erittäin suuren uhan varsinkin saimaannorpan nuorille kuuteille niiden ensimmäisenä kesänä. Verkkokalastusta rajoitetaan asetuksella saimaannorpan lisääntymisalueilla, mutta rajoitukset ovat riittämättömiä sekä alueellisesti että ajallisesti.

Luonnolla – eikä vähiten norpalla – on Saimaan matkailulle valtava merkitys. Suuri osa alueen kaupallisen kalastuksen markkinasta muodostuu matkailijoiden ja vapaa-ajanasukkaiden kala-aterioista. Norppaturistit ja mökkiläiset haluavat olla varmoja, ettei kala-annos heidän lautasellaan uhkaa saimaannorppaa. NoTu-rysän avulla kalastajat voivat tarjota asiakkailleen norppaturvallisesti pyydystettyä kalaa. Rysä toimii tehokkaimmin sulan veden aikana, jolloin tuoreen kalan kysyntä onkin alueella erityisen vilkasta.

NoTu-kala on tulevaisuuden kalaa, ja tällä rysällä sitä saa.

Marjaana Kovanen
Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri, NoTu-rysähanke marjaana.kovanen(at)sll.fi

Juha Taskinen kokee norppaturvallista rysää.
Juha Taskinen kalastaa norppaturvallisesti Saimaan Haukivedellä.

Lisätietoa norppaturvallisesta pohjarysästä, sen rakenteesta ja rysäkalastuksesta
sll.fi/2020/08/20/notu-tulee-rysa-korvaa-verkon-juha-norppa-taskinen-kalastaa-norppaturvallisilla-pyydyksilla/

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Savo
sll.fi/etela-savo

Suomen luonnonsuojeluliiton norpansuojelutyö
sll.fi/saimaannorppa

***
Rysäoppaan kirjoittaja Juha Taskinen tunnetaan saimaannorpan pitkäaikaisena puolestapuhujana, ansioituneena tietokirjailijana, dokumentaristina ja luontokuvaajana. Hän on kalastanut NoTu-rysillä Saimaan Haukivedellä vuodesta 2019. Taskisella on kokemusta sekä valmiina ostetuilla että itse rakennetuilla rysillä kalastamisesta.
norppataskinen.fi
***
Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö tukee eläinsuojeluun ja riistanhoitoon liittyviä hankkeita. Säätiö on päärahoittajana myös Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin hallinnoimassa rysähankkeessa, jonka tarkoituksena on tukea kaupallisia kalastajia norppaturvallisen isorysän käyttöönotossa ja samalla kertoa kuluttajille NoTu-kalan käytöstä.
tuuliaisensaatio.fi
***

Tulevia tapahtumia:

Kalastustapahtuma Puumalassa la 2.7.2022

Lisätietoja hankkeesta ja tapahtumista saat Marjaana Kovaselta, puh. 044 776 4230, marjaana.kovanen(a)sll.fi


Hanketta rahoittavat Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Suomen luonnonsuojeluliitto.