Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto luonnolle haittaa aiheuttavasta äänekkäästä ve­sis­koot­te­ria­jos­ta ja muusta vastaavasta toistuvasta ja häiritsevästä ajosta.

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri pyrkii ehkäisemään tarpeettoman moottoriajon (vesiskootteri ym.) aiheuttamaa haittaa järviluonnolle. Olemme muun muassa kesällä 2020 järjestäneet webinaarin, jossa on mukana paikallispoliisi, kaupungin ympäristöpäällikkö, vesijettivuokrausta tunteva välinevuokraaja sekä luonnonsuojeluasiantuntija tavoitteena yhteensovittaa vesiskoottereiden turvallinen ja lain mukainen käyttö Saimaalla ehkäisten haittaa luonnolle ja muulle ympäristölle, vakituisille asukkaille sekä mökkiläisten yleiselle edulle ja yleiselle luonnon virkistyskäytölle.

Tietoomme on tullut Kerimäen Ruokolahden Pajulahdella ajoittain järjestettävät kymmenien vesijettien harjoitukset tai kokoontumisajot, joissa on myös ajettu moottorikelkoilla veden päällä (jopa 5 eri kelkkaa). Moottorikelkalla veden päällä ajettaessa melu on erityisen haitallinen.

Kyseiset vesiskootterilla tai moottorikelkalla ja muilla vastaavilla ajoneuvoilla ajavat rikkovat jatkuvasti vesiliikennelain 5§ tarpeettomasta ja häiritsevästä ajosta, tästä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle ja muulle ympäristölle, vakituisille asukkaille sekä mökkiläisten yleiselle edulle ja yleiselle luonnon virkistyskäytölle.

Kyseessä voidaan sanoa olevan luvaton vesimoottoriurheilukeskus, josta on myös käyty keskustelu Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Kyseisen kaltainen valvomaton tai luvaton moottoriurheilukeskus ei voi missään tapauksessa sijaita paikalla, jolla se nyt sijaitsee.

Poliisi on tietoinen asiasta, mutta koska heillä ei ole ollut tiedossa keinoja puuttua asiaan, ovat he pyrkineet edistämään naapurisopua puuttumatta itse haittaan. Edelleen tiedossa on, että vesimoottoriurheilukeskus on kuitenkin tuottanut hätäkeskukselle kymmeniä eri henkilöiden yhteydenottoja saman aikaisesti.

Alue on välittömässä yhteydessä Puruveden Natura 2000 alueeseen (FI0500035). Kyseisen kaltaista vesimoottoriurheilua ei voi hyväksyä sen nykyisessä harjoituspaikassa, mutta myöskään läheisyydestä ei voida osoittaa vaihtoehtoista paikkaa.

Edellä mainituin perustein Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri tukee Traficomilta haettavaa vesiskootterien ja vastaavien vesikulkuneuvojen rajoitusta sallien kuitenkin satamasta ja satamaan ajon rajoitetulla nopeudella tarpeetonta melua tai muuta haittaa aiheuttamatta.

 

Pvm 2.11.2020

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri, toiminnanjohtaja Heikki Härkönen
puhelin 041 433 1548
heikki.harkonen@sll.fi
___
Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiriyhdistyksen toimintamuotoihin kuuluu antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille. Yhdistys on alueella rekisteröity yhteisö, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen.