Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

Puheenvuorossa BSAG, BSAG har ordet

Hangon ympäristöyhdistyksen 30.10.2019 järjestetty syyskokous keräsi paljon yleisöä kirjaston galleriaan, eikä ihme, sillä sinne oli saapunut Saara Kankaanrinta Baltic Sea Action Groupista (BSAG). Saara on BSAG:n hallituksen puheenjohtaja ja perustaja. BSAG:n tavoitteena on nopeuttaa Itämeren pelastamista hyvin fokusoidulla työllä ja tätä työtä riittää! Saara käsitteli esitelmässään eri aiheita Itämeren rehevöitymisen ympäriltä ja kertoi mm. maatalouden, metsäteollisuuden sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden kiertoon ja sen laatuun. Esitelmä oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen.

Hangö miljöförenings höstmöte 30.10.2019 samlade mycket folk till bibliotekets galleri. Inte att undra på, eftersom Saara Kankaanrinta från Baltic Sea Action Group (BSAG) hade kommit för att berätta om stiftelsen . Saara är ordförande för och en av grundarna till BSAG. Dess syfte är att skynda på räddandet av Östersjön med väl fokuserat arbete , och arbete finns! Saara behandlade i sitt föredrag olika aspekter runt eutrofieringen av Östersjön och berättade bl.a. om hur jord- och skogsbruket samt klimatförändringen inverkar på vattnets kretslopp och kvalitet. Föredraget var mycket intressant och lärorikt.

Kiitos Saaralle ja kaikille paikalla olleille osallistumisesta!

Ett stort tack till Saara och alla som var med!