Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

Hangon ympäristöyhdistys seuraa kunnan kaavoitusta sekä ympäristöä koskevia asioita. Lisää tietoa kunnan ajankohtaisista asioista löydät Hangon kaupungin internetsivustolta.

Hangö Miljöförening följer med kommunens planerings arbeta och övriga angelägenheter som berör miljön. Närmare information angående kommunens aktuella frågan finns på Hangö stads internet sidor.

Toiminta, Verksamhet

Yhdistyksemme tavoitteena on lisätä luontoharrastusta ja lähiluonnon tuntemusta sekä edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Hangon alueella.…

Lue lisää

Retkiä, tapahtumia ja teemavuodet, Utfärder, jippon och års teman

Hangon ympäristöyhdistys järjestää erilaisia retkiä ja tapahtumia. Tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Lue lisää

Kokoukset, Möten

Hangon ympäristöyhdistys järjestää sääntömääräiset kokoukset, joiden yhteydessä järjestetään myös tapahtumia. Kokoukset löytyvät…

Lue lisää