Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

JÄSENTIEDOTE 3-2021 MEDLEMSINFO

HYVÄÄ SYKSYÄ!

KAKSI RETKEÄ TIEDOSSA:

Ensimmäinen on tutustumisretki Haliakselle, eli Hangon lintuasemalle, ylläpitäjä Helsingin lintutieteellinen yhdistys Tringa. Aika la 18.9. klo 12- n klo 15. Säävaraus. Vetäjänä toimii Johannes Silvonen joka esittelee asemaa ja sen toimintaa. Lintujen syysmuutto on vielä käynnissä, joten nähtävää on. Kokoonnumme Vapaasataman parkkipaikalla Esplanadin länsipäässä. Seitsemän kilometrin kävely, retki kestää noin 3 tuntia. Vaatteetsään mukaan. Omat eväät.

Koverharin satamaan tutustumme ke 13.10 ko 17. Kokoontuminen parkkipaikalla portin luona. Sataman toimintaa esittelee meille satamanjohtaja Anders Ahlvik, markkinointipäällikkö Nina Häggroth sekä Pekka Pöllänen joka edustaa Adolf Lahti/satamaoperaattoria. Tarvitsetko kyydin, ilmoita!

Etukäteisilmoittautuminen molempiin retkiin 17.9. klo 12 ja 11.10. klo 12 mennessä; Astrid Lindström puh 0408474030 tai astrid.lindstrom@brev.fi

Tervetuloa mukaan!

Haitalliset vieraslajit – espanjan siruetana
Ympäristöyhdistys haluaa Hangon puutarhaseuran kanssa kartoittaa mistä Hangossa löytyy espanjan siruetanaa. Voi olla hyvä tietää miltä alueilta ei kannata varastaa kasveja ?. Emme julkaise osoitteita mistä etanaa löytyy, vain alueita summittaisesti.
Espanjan siruetanalla on hengitysaukkonsa selkäkilven etupuoliskolla, ukkoetanalla aukko on selkäkilven takaosassa. Muuten lajit voivat olla aika samanvärisiä. Ukkoetana tulee jättää rauhaan.
Ilmoita havainnot: astrid.lindstrom@brev.fi

HYMPY 30 VUOTTA! Näyttely kirjaston galleriassa 1-6.11 2021.
Syyskokous avajaispäivänä samoissa tiloissa 1.11.2021 Ohjelma vielä auki!

Jäseneksi liittyminen: klikkaa tästä:  https://staging.sll.fi/tule-mukaan/liity/ täytä tiedot, ja ilmoita myös meille, niin saamme nopeasti tiedon jäsenyydestä! Kaikkia jäseniä tarvitaan! Jo se, että meitä on monta, antaa tukea toiminnalle ja kannanotoille!

Hangon ympäristöyhdistyksen puolesta: Astrid L astrid.lindstrom@brev.fi  0408474030

TREVLIG HÖST!

UTFÄRDER! 

Först bekantar vi oss med Halias, Hangö fågelstation, som drivs av Helsingfors ornitologiska förening Tringa. Tid lö 18.9. kl. 12- ca kl. 15. Väderreservation. Dragare är Johannes Silvonen som presenterar stationen och dess verksamhet. Fåglarnas höstflytt är ännu på gång, så det finns att se. Samling vid Frihamnens parkering vid Esplanadens västra ända. Det blir ca 7 km att gå och utfärden tar ca tre timmar. Kläder efter väder. Egen matsäck.

Koverhar hamn bekantar vi oss med on 13.10. kl. 17. Samling vid parkeringsplatsen vid porten. Hamnverksamheten presenteras av hamndirektör Anders Ahlvik, marknadsföringschef Nina Häggroth samt Pekka Pöllänen som representerar Adolf Lahti/hamnoperatören. Behöver du skjuts, meddela!

Förhandsanmälan till vardera utfärden senast 17.9. klo 12 ja 11.10. klo 12; Astrid Lindström tel 0408474030 eller astrid.lindstrom@brev.fi

Välkommen med!

Invasiva främmande arter – spansk skogssnigel
Miljöföreningen vill med Hangö trädgårdsförening kartlägga förekomsten av spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) i Hangö. Det kan vara bra att veta från vilka områden man inte skall stjäla växter ?. Vi kommer inte att offentliggöra adresserna till var snigeln förekommer, endast i vilka områden i stort.
Spanska skogssnigeln har sitt andningshål på främre halvan av ryggskölden, den gråsvarta kölsnigeln (ukkoetana) har sitt andningshål på bakre halvan av ryggskölden. För övrigt kan arterna ha ganska likadana färger. Kölsnigeln skall lämnas i fred.
Meddela observationer till astrid.lindstrom@brev.fi

HYMPY 30 ÅR! Utställning i bibliotekets galleri 1-6.11 2021.
Höstmöte öppningsdagen i samma utrymmen 1.11.2021. Programmet ännu öppet.

Att bli medlem: klicka här:  https://naturochmiljo.fi/bli_medlem1/ , fyll i dina uppgifter, och meddela oss också, så får vi snabbt veta om medlemskapet! Alla medlemmar behövs! Redan det att vi är många ger mera tyngd åt verksamheten och åt våra ställningstaganden.

Hangö miljöförening/genom Astrid L. astrid.lindstrom@brev.fi 0408474030