Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Härkätien yhdistys

Härkätie
Navigaatio päälle/pois

Syyskuun lopun aurinkoa ja perinnemaisemaa 2019

 

Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys on 1990-luvun alkupuolelta niittänyt joen itärannalla Jyrälammen kohdalla olevaa rinneniittyä ja vuodesta 2020 lähtien myös myllypadon itäpuolella saunan yläpuolista rinnettä.

Jyrälammen rinneniitty on vanhaa laidunaluetta. Alueella laidunnettiin Nautelan nuortakarjaa 1960-luvun alkuun asti. Rinne ja sen alatasanne ovat sen jälkeen ehtineet toimia kesäteatterina ja juhannusjuhlapaikkana. Niiton ohella alueella on laidunnettu lampaita parina kesänä vuosituhannen vaihteen tienoilla.

Padon viereinen rinne on muinaismuistoaluetta ja entisen Kukkarkosken tilan piha-aluetta.

Kummankin rinteen kasvillisuus on niittylajistoa, jossa näkyy vuosisatojen laiduntamisperinne. Osa rinteen ja myllyalueen kasveista on ihmisen mukana kulkeutuneita tai kuljetettuja, esim. sikoangervo, maarian verijuuri, keltamo ja toki myös takiainen ja nokkonen.

Tämän vuoden osalta eteläinen osa niitettiin talkoilla heinäkuun alussa ja padon vierusta pienemmällä porukalla syys-marraskuussa syksyllä kukkivien ja siementä tuottavien lajien, esim. keltamataran säilyttämiseksi.

Hoitosuunnitelman mukaiseen niittoon ja raivaukseen on laaditun hoitosuunnitelman ja hoitosopimuksen pohjalta saatu vuosittain kummastakin alueesta parisataa euroa tukea maatalouden ympäristötuesta.

Sopimuskausi on päättynyt syksyyn 2019. Arkistoinnissa kertyneet kaksi suunnitelma-, hakemus-, hoitopäiväkirja-, ilmoitus- ja päätösmappia ovat opiksi ja iloksi tuleville polville.

Niitto kyllä jatkuu tulevina vuosina. ja maiseman avoimuus säilytetään reunoja pensaista raivaamalla.