Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Joensuun yhdistys

Joensuu
Navigaatio päälle/pois

LUONTOLAHJA

LUONTOLAHJA –KAMPANJA

Suojele itsellesi rakas luontokohde luontolahja –kampanjan avulla

Luontolahja-kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen, ja valtio suojelee vastaavan määrän omilta mailtaan 5000 hehtaariin saakka.

Kampanjalla kannustetaan suomalaisia suojelemaan omat rakkaat luontokohteensa. Suojelun edellytyksenä on vain se, että luonnonsuojelulain 10. pykälä täyttyy. Tervetulleita ovat siis kaikki luonnonkauniit kohteet. Maapohjan omistus säilyy lahjoittajalla.

Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että:

   – alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;

   – alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja;

  –  alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;

   – alue on erityisen luonnonkaunis;

   – alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;

  –  luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai

  –  alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Lisätietoja: https://ym.fi/luontolahja, https://www.ely-keskus.fi/