Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

 

Vuoden 2019 aikana yhdistys valvoo toimintaresurssiensa puitteissa Kajaanin luonnon ja ympäristön tilaan vaikuttavia hankkeita sekä järjestää retkiä ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnan keskeiset tavoitteet ovat käytännön luonnonsuojelutyö ja alueellinen vaikuttaminen, kajaanilaisten lähiluonnontuntemuksen parantaminen, sekä kestävän ja monimuotoisen tulevaisuuden rakentaminen. Luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen Metsä -teema vuosille 2018-2019 painottuu myös yhdistyksen toiminnassa toiminnassa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja paikalliset ratkaisut ovat keskeisesti esillä yhdistyksen toiminnassa.

Yhdistyksessä seurataan Kajaanin kaavoituksen valmistelua, erityisesti Kajaanin keskustan ja sen lähialueiden osayleiskaavoitusta, Kajaaninjoen maisemaan vaikuttavia hankkeita (mm. siltahanketta) ja Pöllyvaaran lähivirkistysalueen hoitosuunnitelman edistymistä. Seurataan Kajaanin metsätaloussuunnitelman 2016-2025 päätöksenteon etenemistä. Muualla Kajaanin alueella seurataan Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelman toteutusta sekä kaivos- ja tuulipuistohankkeita. Lisäksi seurataan Ärjänsaaren hoito- ja maankäyttösuunnitelman etenemistä. Yhdistyksenä osallitumme aktiivisesti Kajaanissa ja laajemmin Kainuussa käytävään petokeskusteluun, tarjoamalla faktoihin perustuvaa oikeaa tietoa petoeläimistä.

Kesällä 2019 yhdistys järjestää ensimmäistä kertaa lasten kaksipäiväisen luontoleirin yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa. Luontoleirin järjestämistä tukee Loisteen taustavoimaa apuraha.

Lisätietoa luontoleiristä ja muista tulevista tapahtumista päivitetään tapahtumat sivulle!

Horisontti Oulujärvellä

Yhdistyksemme tavoitteena on pyrkiä laajaan, avoimeen ja aktiiviseen yhteistyöhön luonnon– ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneiden järjestöjen ja eri viranomaistahojen kanssa. Osallistumme yhteistyöhön myös alueellisen ympäristökasvatuskentän kanssa.
Vuonna 2019 yhdistys haluaa olla näkyvä osa paikallista luonnonsuojelutyötä.

Tervetuloa mukaan kaikki luonnonystävät! Yhdistyksemme perustuu täysin vapaaehtoistyölle. Liity kannattamaan toimintaa, tule mukaan retkelle, ota yhteyttä, ehdota uutta toiminnan muotoa, tai tule vapaaehtoiseksi! Jokaista luonnonsuojelijaa tarvitaan!

Retkellä Kajaanin Loutevaaralla

Linkit

Osallistu liitossa Yhdistysnetistä löytyy neuvoja, vinkkejä ja tietoa yhdistystoimijoille http://staging.sll.fi/kainuu/yhdistysnetti Voit…

Lue lisää