Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Lapilan päiväkodin laajennus – kaavamuutos

Lapilan päiväkodin laajennus (2355)

Keravanjoen päiväkodin “parakki” on esitetty sijoitettavaksi alueelle, joka on yleiskaavan
mukaan lähivirkistysalue. Esitys on selkeästi yleiskaavan vastainen ja se muuttaisi
oleellisella tavalla koko alueen luonteen. Rakentaminen valtuuston hyväksymän yleiskaavan
vastaisesti ei ole sellainen kaava-asia, jossa päätösvalta esityksen mukaisesti voidaan siirtää
kaupunginhallitukselle, koska kaupunginhallitus tekisi valtuuston päätöksen vastaisen
päätöksen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan virkamiehet ovat velvollisia katsomaan, että
toimenpiteillä ei vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (pykälä 42).

Keravanjoen päiväkoti piha-alueineen on kooltaan noin 52×63 metriä. Tämän lisäksi tulevat
vielä saatto- ja huoltoliikenteen sekä pysäköinnin tilavaatimukset. Rakennus on
tilavaatimuksiltaan aivan liian suuri sijoitettavaksi kyseiselle alueelle. Paikka rajoittuu
lisäksi alueeseen, joka yleiskaavassa on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
alueeksi, jossa on turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Keravanjoen
päiväkoti ei tyyliltäänkään sovi kyseiselle alueelle.

Esityksessä rajatulla alueella kasvaa runsaasti arvokasta, vanhaa ja poikkeuksellisen
suurikokoista puustoa, jollaisia ei yhdessä ihmisiässä saada aikaan. Nämä tulee ehdottomasti
säilyttää.

Alueen läpi kulkee merkittävä ja paljon käytetty kevyen liikenteen reitti Ahjontien alikululta
rautatieasemalle ja keskustaan. Tämä tulee ehdottomasti säilyttää eikä kulkua saa vaikeuttaa.
Lapilanpolun jatke puiston läpi Jurvalantielle palvelee myös hyvin asemalle ja keskustaan
suuntautuvaa, kevyttä liikennettä. Myös yhteys Paloasemantien päästä Ahjontie alikululle
tulee säilyttää.

30.9.2018