Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Vuorelan ja Kumitehtaan alue – kaavaehdotus

Vuorelan ja Kumitehtaan alue (2247)

Korttelissa 351 on varsin uusia asuinrakennuksia. Ko. kortteli tulisikin ottaa kokonaisuudessaan asuntokäyttöön, muutoin nykyiset asunnot jäävät orpoina teollisuusrakennusten väliin. Sen lisäksi varsinkin etelänpuoleisella tontilla rakennusten korkeus tulisi rajoittaa 7-8 metriin. 0,5 tehokkuudella tämä ei tuota ongelmia.

Korttelissa 350 tulisi rakennusten korkeus rajoittaa siten, että tehtaanmäen asuntoalueen
itäpuolelle ei rakenneta mäkeä korkeampia rakennuksia. Viisi kerrosta on tälle osalle liikaa, sopiva enimmäiskorkeus olisi tässäkin noin 7-8 metriä. Kaavan mukainen rakennusoikeus on niin pieni, että tämä ei tuota mitään vaikeuksia.

Vaikeuksista huolimatta tulisi kaavassa esittää ratkaisu siihen, miten kevyen liikenteen yhteys Savion asemalta itään tehdään sujuvammaksi. Sen tekeminen jälkikäteen on paljon vaikeampaa. Toteuttaminen on sitten toinen kysymys.

Tyydytyksellä panemme merkille, että kaavaan on merkitty kolme laajaa viheraluetta, joista kahdessa kasvaa komeaa puustoa. Näillä alueilla alkuperäistä luontoa tulisi käsitellä mahdollisimman vähän.

29.10.2018