Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Jussilantie 1 – kaavamuutos

Jussilantie 1 asemakaavamuutos (2352)

Yleiskaavan mukaan täydennysrakentamisen pitää sopeutua olemassa olevaan asuinrakenteeseen. Tästä syystä uuden rakennuksen tulisi vaikuttaa pientalolta. Missään tapauksessa se ei saa nousta seurakuntatalon Papintien puoleista sivua korkeammaksi.

Ulkoalueiden meluntorjuntaan tulee alueella kiinnittää erityistä huomiota.

Melusta johtuen ei Ahjontaipaleen viereistä, nykyisen kaavan mukaista puistoaluetta voi oikeastaan käyttää oleskeluun. Tästä syystä alue tulisi pitää mahdollisimman luonnonmukaisena ja kasvistoltaan monipuolisena. Nykyinen käyttö niitettävä ketona on täysin mahdollinen, mutta kasvillisuutta voisi olla enemmänkin, esimerkiksi joitakin puita heti Ahjontaipaleen vieressä.

1.4.2019