Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Savion päiväkoti – kaavamuutos

Savion päiväkoti (2360)

Yleiskaavassa paikka kuuluu lentomelualueeseen seuraavasti: Alueelle ei saa sijoittaa merkittävää määrää uutta asutusta eikä muuta melulle herkkää toimintaa. Vain vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua. Tämän lisäksi yhdistys katsoo, että Kaarnapuiston mäki ja sen vanha puusto tulee säilyttää. Em. perusteilla yhdistys katsoo, että yleiskaavaa tulee noudattaa. Vähäinen täydennysrakentaminen tarkoittaa vähäistä laajennusta, jotain selvästi vähempää kuin nykyinen päiväkoti.

21.10.2019