Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Kanniston kauppa – kaavamuutos

Kanniston kauppa (2363)

Alueen eteläreunalla kulkeva, kirkasvetinen oja tulee säilyttää avoimena. Tämä on perusteltua senkin vuoksi, että kaupunkikuvallisesti varsin korkeatasoista pientaloaluetta vasten tulee jättää riittävä suoja-alue. Ojaan liittyy myös säilyttämisen arvoista puustoa.

Hankkeen laajuutta ei ole esitetty, mutta on aivan ilmeistä, että tarvittavine suoja-alueineen paikka on liian ahdas kyseiseen käyttötarkoitukseen. Pitäisimme kaupan sijoittamista Kannistontien pohjoispuolelta poistuvan päiväkodin paikalle huomattavasti parempana ratkaisuna.

Edellä mainituilla perusteilla katsomme, että yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta (AP-1, nykyisellään säilyvä pientaloalue) tulee pitää kiinni. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei ole esitetty mitään erityistä syytä, miksi siitä pitäisi poiketa.

23.11.2019