Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Porvoontien ja Kaskelantien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt – kaavamuutos

Porvoontien ja Kaskelantien liikennejärjestelyt (2364)

Porvoontien kevytliikenneväylä Lahdentien sillan alla on nykyisellään
niin kapea, että pyöräilijä ja jalankulkija eivät siinä kunnolla mahdu ohittamaan
toisiaan. Talvikunnossapito on myös vaikeaa, koska lumiaura ei pysty ajamaan siitä
läpi. Yhdistys katsookin, että sillan uusiminen kevyen liikenteen väylän leventämiseksi
on perusteltua, vaikka toimenpiteestä tulee aika kallis. Siltä lienee noin 60 vuotta
vanha, joten varsin perusteellinen kunnostustyö tulisi joka tapauksessa eteen.

Nykyisellään ajoyhteys Porvoontieltä Lahdentielle (samoin kuin yhteys
Ahjontieltä Lahdentielle) palvelee huonosti Helsingin suuntaan menevää liikennettä.
Kumpikin liittymä on tältä kannalta väärin päin. Yhdistys katsoo, että
ajoyhteyksiä Lahdentielle ja Lahdenväylälle (moottoritielle) tulisi parantaa siten, että liikenne
keskustan (Porvoonkadun, Sampolankadun, asemasillan jne.) kautta vähenisi. Kun
parhaillaan on vireillä myös Jokilaakson kaavamuutos (2016) tulee liikennejärjestelyjä
miettiä laajempana kokonaisuutena. Tätä tarvetta lisää se, että yleiskaavan mukaan voidaan
Kytömaantien varteen rakentaa tulevaisuudessa paljonkin asuntoja. Nykyiselläänkin
valtaosa henkilöautoliikenteestä kulkee yleiskaavassa keskustaksi määritellyn
alueen läpi.

1.1.2020