Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Kytömaa (2368)

Kytömaalle suunnitellaan uusia virkistysalueita sekä pientaloasumista. Tarkoituksena on mahdollistaa Kytömaan asuinalueen laajentaminen Tuusulan rajalle asti. Asumisen lisäksi tavoitteena on osoittaa alueelle uusia virkistysalueita, leikkipuisto ja polkuverkostoja.

Tuusulan kunnan lausunnossa osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta todetaan seuraavasti: ”Tuleva maankäyttö kuntarajan molemmin puolin tulee olla mm. liikenteellisesti yhteen kytkettävissä”. Tuusulan yleiskaavassa esitetään myös, että Lahden oikoradan alikululta tehtäisiin erillinen, radanvarsitiestä riippumaton kevyen liikenteen väylä nyt kaavoitettavalle alueelle. Myös Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunnossa esitetään varausta kyseiselle reitille.

Maakuntakaavassa esitetään varauksena, että Keravan taajama-alue laajenisi tulevaisuudessa pohjoiseen, Järvenpään suuntaan. Hyvin luultavaa on sekin, että kuntarajat tulevaisuudessa muuttuvat eikä Keravan ja Tuusulan välistä rajaa ehkä enää olekaan.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toivoo, että kaavat kuntien rajoilla sovitetaan yhteen. Asukkaat liikkuvat kuntarajoista välittämättä. Kaavaluonnoksessa on Tuusulan rajalle sijoitettu yhtenäinen korttelirivi, joka sulkee pois mahdollisuuden laajentaa taajama-aluetta pohjoiseen ja tehdä sujuva kevyen liikenteen väylä Lahden oikoradan alikululle. Ehdotamme, että kaavaluonnoksessa mainittu Myllärinpolku ulotetaan ilman turhia mutkiaTuusulan rajalle. Toivomme myös, että Tuusulan ja Keravan kaavoittajat miettivät sen tarkemman sijainnin yhdessä.

Kaavaluonnoksessa Myllärinpolun viereinen kortteli 4041 on sijoitettu peittämään erittäin hieno kalliorinne. Rinteen sijainti näkyy selvästi kaavaluonnoksessa korkeuskäyrien tihentymänä. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toivoo kaavaa muutettavan niin, että Myllärinpolku siirretään rinteen viereen ja asuinkortteli polun länsipuolelle.

Edellä esitetyt muutokset ovat helposti tehtävissä eikä niiden myötä menetetä mitään. Jos muutoksia ei tehdä, turmellaan merkittävä luontoarvo ja menetetään mahdollisuus taajama-alueen laajentumiselle sekä sujuvalle kevyen liikenteen väylälle Järvenpään suuntaan.

21.2.2021