Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Savionselänteen katselmus

Pekka Hellström

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen väki tutustui Savionselänteeseen Pekka Hellströmin johdolla 18.4.2021.

Keravalla on tehty aloite Savionselänteen suojelemiseksi. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys esittää Keravan kaupungille, että se suojelisi omistamansa metsäalueen. Aloitteessa todetaan, että Savionselänteellä on kolme erilaista biotooppia. Arvokkain on luo-merkinnällä varustettu kostea korpi, joka Keravan luontoselvityksessä 2014 on lahopuustonsa perusteella todettu jopa Metso-kelpoiseksi.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen luonnonsuojelu- eli kaavaryhmän jäseniä