Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Keskuskoulu (2374)

Asemakaavamuutoksen (2374) päätarkoituksena on mahdollistaa Keravan keskuskoulun kehittyminen ja tontin käyttö asemakaavallisesti koulun piha-alueena osoitteessa Sibeliuksentie 6 sijaitsevalle kiinteistölle.

Yhdistys katsoo, että nykyinen rakennus tulee ehdottomasti säilyttää ja mahdolliset laajennukset tulee suunnitella sen kanssa yhteen sopiviksi. Jos vanhan rakennuksen korjaus maksaa saman kuin uuden rakentaminen, niin silloin uudisrakentamisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen ja luonnonvarojen tuhlauksen vuoksi pitää korjata vanha rakennus. Kun vanhaa rakennusta korjattaessa valtaosa betoni-, tiili- ym. raskaista rakenteista säilytetään, jäävät edellä mainitut vahingot vain murto-osaan uudisrakentamisen aiheuttamista.

10.11.2021