Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Kauppakaari 1:n asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen (2350) tavoitteena on tutkia asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamisen mahdollisuutta Kauppakaaren itäpäässä sijaitsevan liikerakennuksen ja pysäköintilaitoksen tilalle.

Keravan kaupunki on liittynyt energia- ja ilmastosopimukseen, joka velvoittaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Ongelmallista on, että sekä rakennusten purkaminen että uudisrakentaminen aiheuttavat mittavia päästöjä. Päästöjä taas ei voi rinnastaa matkojen pituuksiin, sillä Keravalla on varsin lyhyt matka asemalle jokseenkin joka paikasta. Rakennuksena Anttilan talo taas on hankala uusiokäyttöön.

Aurinkomäki on koettu keravalaisten keskuudessa kaupungin sydämeksi. Nyt kaupunki suunnittelee 8-kerroksisia taloja välittömästi sen eteläpuolelle. Se rikkoisi pahasti Aurinkomäen kaupunkikuvaa. Keravanaukion puoleinen talo on luonnoksessa 6-kerroksinen, mutta siitä saatava hyöty mitätöityy, sillä se ulottuu naapuriaan pidemmälle mäkeen. Harmillista on, että liitesuunnitelmissa varjostusongelma on esitetty minimaalisesti – vinot kattorakenteet lisäävät rakennusten korkeutta paikoin kerroksen verran.

Ennen Anttilan talon rakentamista nousi Puuvalonaukiolta aseman suuntaan erittäin sujuva jalankulkuyhteys ”Huikkakuja”. Saviontaipaleen suunnasta tuleva jalankulkuyhteys asemalle ei ole nykyisellään sujuva eikä uusi kaava helpota tilannetta. 10 metriä leveä käytävä 8-kerroksisten talojen välissä ei tuntuisi urbaanilta viherkäytävältä, kun se päättyy 5 metriä korkeisiin portaisiin. On selvää, että sitä käyttäisi myös huoltoliikenne. On perusteltua yhtyä keskustaprojektin suunnitelmaehdotukseen ja palauttaa Huikkakuja, koska sen tarve on ilmeinen. Esitetty rakentaminen aiheuttaa useita vuosia kestävän häiriön keskustassa asioiville ihmisille, liikenteelle ja liike-elämälle. Suuri osa Kauppakaarta joudutaan sulkemaan, samoin puolet Asematiestä sekä kevyen liikenteen väylä Anttilan talon takana. Lisäksi raskas liikenne joutuu kulkemaan Keravanaukion ja Puuvalonaukion läpi. Häiriö on niin merkittävä, että työmaajärjestelyjä koskeva suunnitelma tulee esittää jo tässä vaiheessa.

Suunnittelutehtävä on ympäristöolosuhteiden vuoksi poikkeuksellisen vaativa ja edellyttää sen vuoksi poikkeuksellisia suunnitteluratkaisuja. Nyt kaavaluonnoksessa ja sen liitesuunnitelmissa on kuitenkin esitetty rakennettavaksi aivan tavallisia tyyppikerrostaloja, jollaisia parhaillaankin rakennetaan Alikeravantie ja Kulloontien risteykseen Koto-korttelin nimellä. Se, että yksi talo olisi puutalo, ei muuta kokonaisuutta millään oleellisella tavalla. Yhdistys esittääkin, että kaavaluonnos hylätään ja asiassa lähdetään liikkeelle uudelta pohjalta ottaen huomioon edellä esitetyt näkemykset.

Keravan kaupunki on osallistanut kaupunkilaisia kiitettävästi. Osallistavan kaupunkisuunnittelun ideana on, että kaupunkilaiset voivat osallistua eri suunnitteluvaiheisiin. On tärkeää, että kaavaprosessien vaiheet nimetään sisällöllisesti oikein, jotta kaupunkilaiset saavat selkeän informoinnin. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toteaa, että luonnosvaiheessa tulee esittää kaavaluonnos eikä kaikelta osin valmista kaavaa.

11.11.2021