Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Keravan keskustan aluekehityskuva

Kaupungin tavoitteena on suunnitella Keravaa hallitusti. Tavoitteen toteuttamiseksi kaupunki laatii aluekehityskuvia. Aluekehityskuvat ovat alueellisia tarkasteluita, jotka täsmentävät Keravan yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden tulevaa asemakaavoitusta. Aluekehityskuvia laaditaan viidelle alueelle: keskustaan, Kalevan liikunta- ja terveyspuistoon, Jaakkolaan, Ahjoon, Savioon ja Kytömaalle.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toteaa Keravan keskustan aluekehityskuvan edistävän vehreää kaupunkia. Viherjulkisivut, viherkatot ja muut viherrakenteet sekä istutukset kuuluvat urbaaniin moderniin kaupunkiin. Aluekehityskuvassa on huomioitu luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja lisääminen sekä hulevesien luonnonmukainen käsittely. Nämä ovat erittäin tärkeä osa taistelussa ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin häviämistä
vastaan.

Yhdistys toivoo, että vihersuunnittelussa otetaan huomioon hallittu hoitamattomuus – rytöalueet, lahopuu, pensastot ja niityt – osana eri eliölajien viihtymistä kaupungeissa. Tämä tuo luonnon lähemmäksi ihmisiä ja kehittää sietokykyä ”hoitamatonta” ympäristöä kohtaan. Lisäksi luonnon terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Yhdistys toivoo myös, että Keravalla otetaan säännönmukaisesti käyttöön ekologinen kompensaatio. Tämä tarkoittaa, että mikäli ihmisen toiminnasta luonnolle aiheutunutta haittaa ei voi estää jossakin tapauksessa, luonnon monimuotoisuutta lisätään kaikin mahdollisin keinoin muualla.

14.12.2021