Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Loitsutie 1, nuorisotalo Häkki

Asemakaavamuutoksen (2384) tarkoituksena on muuttaa yleisten rakennusten korttelialue rivitalojen korttelialueeksi. 

Nuorisotalo Häkki on valmistunut v. 1988 YK:n Kansainvälisen Nuorisovuoden 1985 innoittamana. Häkki on
suunniteltu yhteistyönä alueen asukkaiden ja nuorten kanssa. Häkillä on näin ollen vahva historiallinen ja
yhteisöllinen tausta.

Keravan strategiaan on kirjattu, että Kerava on hyvän elämän kaupunki, monipuolinen viherkaupunki ja sillä
on tyytyväiset asukkaat. Kerava kuitenkin tekee toimia, jotka ovat päinvastaisia suhteessa strategisiin
kirjauksiin. Kalevan ja Häkin alueen kehittäminen tulee niveltyä koko kaupungin kehittämiseen ja
strategiseen johtamiseen.

Nyt käsillä oleva nuorisotalo Häkin kohtalo on vaakalaudalla, sillä Keravan kaupungilla on huolta aiheuttavat
suunnitelmat Häkille. 35 vuotta vanhan rakennuksen purkaminen ei edusta nykyajan rakentamiskulttuuria.
Häkin rakennuksen purkamista ei voi perustella myöskään sillä, että siinä on korjaustarvetta. Uusissakin
rakennuksissa on korjaustarvetta, mistä Karusellin kortteli tarjoaa hyvän esimerkin. Uuden rakentaminen
on suurimpia hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia, sillä betonia ei voi kierrättää ja teräksen kierrättäminen
vaatii runsaasti energiaa.

Mikäli Loitsutien kaava toteutuisi, Keravan Kalevan kaupunginosassa ei olisi yhtään tilaa, jossa alueen
asukkaat voisivat toimia yhdessä. Kaupungin olisikin hyvä tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi, millaisia
vaikutuksia mahdollinen Häkin purkaminen vaikuttaisi alueen asukkaisiin ja etenkin nuoriin. Tärkeää on
huomioida kaikki Häkin sidosryhmät.

Se, että rakennus, joka on syntynyt alueen asukkaiden yhteisillä ponnisteluilla ja ideoilla pyyhkäistäisiin
maan tasalle, ei tue sosiaalista kestävyyttä. Näemme, että Häkin toimintamahdollisuuksia resursoimalla
saataisiin monia hyötyjä. Se edistäisi asuinalueen elinvoimaa, ehkäisisi alueen eriytymistä ja turvaisi
palveluita eri-ikäisille. Nykyinen rakennus voidaan hyvin muuttaa moniin eri tarkoituksiin, kuten kylätaloksi,
koulu- tai päiväkotitiloiksi.

Sosiaalisin seikkoihin vedoten, luontoarvot ja ilmastonäkökulmat huomioiden puollamme Häkin
rakennuksen säilyttämistä. Lisäksi toivomme, että lähimiljöö säilytettäisiin vehreänä ja tontin koillispuolella
oleva metsikkö koskemattomana.

3.2.2022