Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Toimintakertomus 2021

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen toimintakertomus 2021

 • Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen 48. toimintavuosi
 • Teemat: Vesistöjensuojelu ja yhteistyö

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

 • vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen
 • paikallisten ympäristömuutosten seuraaminen
 • lausuntojen antaminen sekä aloitteiden ja esitysten tekeminen viranomaisille ja yhteisöille
 • valistaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja
 • luontoharrastuksen ja -tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon
 • luontoon kohdistuvan tutkimuksen edistäminen

1.Yleistä

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 229, joista maksaneita 220. Naisia 119 ja miehiä 59, ei tietoa 51. (2020 jäsenmäärä 247 ja 2019 jäsenmäärä 239)

Hallituksen puheenjohtajana oli Marju Kortemäki, varapuheenjohtajana Leena Harjula-Jalonen, sihteerinä Kristiina Thessman ja rahastonhoitajana oli Tuula Miekkavaara. Hallituksen varajäseninä olivat Pirja Peltomäki, Pasi Raevaara ja Pekka Hellström. Toiminnantarkastajana oli Berit Kuittinen ja varalla Anneli Luusalo.

2.Kokoukset

Hallitus kokoontui 7 kertaa; 1.2. (etä), 17.2. (etä), 1.4. (etä), 18.5., 30.8., 26.10. ja 25.11. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 4.3. etäyhteydellä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt. Vuoden vapaaehtoisina palkittiin yhdistyksen luonnonsuojelu -toimintaryhmä eli kaavaryhmä. Kokouksessa oli 7 osallistujaa. 

Syyskokous pidettiin 25.11. Keravan lukiolla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristösuunnittelija Jaana Hietala oli kertomassa Keski-Uudenmaan järvien ekologisesta tilasta. Kokouksessa oli 8 osallistujaa. 

Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä myös sähköpostilla ja puhelimella.

Keski-Uusimaa 14.12.2021

3.Toiminta

Koronaviruspandemian (COVID-19) edelleenkin rajoittaessa tapahtumien järjestämistä painopiste tapahtumissa on ollut ulkotapahtumilla, virtuaaliretkillä ja verkossa tapahtuvilla kokouksilla. 

Toimintaryhmät

Yhdistyksen toimintaryhmät: viestintä-, tapahtuma- ja luonnonsuojeluryhmät pitivät yhteyttä lähinnä sähköpostitse ja etäkokouksin. 

Luonnonsuojeluryhmä eli kaavaryhmä on huolella perehtynyt kaupungin kaava-asioihin ja antanut yhdistyksen nimissä lausunnot kaavaehdotuksista. Kaavaryhmä on antanut lausuntoja Keravan kaupungin kaavahankkeisiin, esim. viherkaava, Jokilaakso, Asemansilta ja Destian murskauslupahakemus. Myös Uudenmaan piiristä SLL:n erityisasiantuntija Lauri Kajander on ollut yhteydessä kaavoitusryhmään ja välittänyt suojeluasiantuntija Jyri Mikkolan kommentteja viherkaavasta ja Destian louhintahankkeesta. Lausuntoja annettiin yhteensä 21 kpl (6 kpl vuonna 2020). Yhdistyksen antamat lausunnot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Biovoimalaitoksella vierailu 8.11.2021. Kuva: Leena Harjula-Jalonen

Retket ja tapahtumat

1.-7.2.21 Luonto lainassa -teemaviikko Keravan kirjastossa. Yhdistyksen esittelypiste kirjastolla. Koronan takia tänä vuonna ei ollut esittelijöitä paikalla. Virtaavat vedet ja vesiensuojelu-piirustuskilpailu lapsille järjestettiin sosiaalisessa mediassa yhteistyössä Kulttuuriyhdistys Kielon kanssa. Kilpailuun osallistui 20 piirustusta, jotka olivat taidokkaasti ja huolella piirrettyjä. Jokaisen sarjan (alle 7v, 7-12v ja 13-17v) voittaja palkittiin tuotepalkinnolla. Lisäksi 7-12 –vuotiaiden sarjassa annettiin erityismaininta piirustukselle, jossa oli “Pidetään vesi puhtaana” -muistutus. 

Tutustumisretki Savionselänteeseen 18.4. Yhdistyksen väki tutustui Savionselänteeseen Pekka Hellströmin johdolla. Toukokuussa 2021 yhdistys teki kaupungille esityksen Savionselänteen metsien suojelusta. Tekninen lautakunta antoi hyväksyvän päätöksen 14.12.2021. Retkellä 6 osallistujaa 

Tero Alstola, Tuula Miekkavaara, Pekka Hellström, Marju Kortemäki ja Leena Harjula-Jalonen Savionselänteellä

Luonnonkukkien päivä 20.6. Sompion lammella. Retken oppaina toimivat Leena ja Heikki Luoto. Vuoden 2021 teemalajina oli kurjenmiekka, joita retkellä pääsikin ihailemaan. 25 osallistujaa

Jänisvuoren retki 28.8. Suomen luonnon päivänä. Oppaana Pekka Hellström. 5 osallistujaa

8.9. Taiminpäivän tapahtuma, kasvien tunnistus- ja vaihtopäivä Keravan kartanolla yhteistyössä Keravan kaupungin ja Jalotuksen kanssa. 30 osallistujaa 

Taiminpäivän tapahtuma 8.9.2021. Kuva: Pirja Peltomäki

25.9. Yhdistyksen vesi-teemavuoden Retki Kotkaan, jossa vierailtiin Langinkosken keisarillisessa kalamajamuseossa ja Maretariumissa. Lounas syötiin historiallisella Kotkan Klubilla. Retkellä käytiin myös Sapokan vesipuistossa. 25 osallistujaa 

Vierailu Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitokselle 8.10. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän toimitusjohtaja Kari Korhonen opasti ja kertoi tekopohjavesi –prosesseista. 11 osallistujaa

Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen tekopohjavesiprosessit kiinnostivat vierailijoita. Kuva: Leena Harjula-Jalonen

14.10. Hulevedet ja niiden vaikutus ympäristöön -ilta. Keravan kaupunkitekniikasta insinööri Erkki Vähätörmä alusti Keravan kaupungin hulevesisuunnitelmaa 2020. 7 osallistujaa 

Vierailu Keravan Energian biovoimalaitoksella 8.11. Laitoksen tuotantopäällikkö Mikko Juvonen esitteli toimintaa ja opasti kierroksen laitoksella. 14 osallistujaa 

Roskienpoiminta on koukuttavaa puuhaa!

VieKas LIFE -talkoot ja roskatempaukset

 • 1.1.2021 Roskatempaus, Keskusta, 8 osallistujaa
 • 7.2.2021 Roskatempaus, Savion asema, 3 osallistujaa
 • 7.3.2021 Roskatempaus, Veteraanipuisto, 3 osallistujaa
 • 2.6.2021 Jättipalsamitalkoot, Kilta
 • 6.6.2021 Roskatempaus, Keskusta, 3 osallistujaa
 • 9.6.2021 Jättipalsamitalkoot, Haavikkotie
 • 16.6.2021 Jättipalsamitalkoot, Kaleva
 • 23.6.2021 Jättipalsamitalkoot, Kaleva
 • 30.6.2021 Jättipalsamitalkoot, Päivöläntie
 • 4.7.2021 Roskatalkoot, Jaakkola, 5 osallistujaa
 • 7.7.2021 Jättipalsami- ja komealupiinitalkoot, Pihkaniitty
 • 14.7.2021 Komealupiinitalkoot, Ahjo
 • 21.7.2021 Jättipalsamitalkoot, Kilta
 • 28.7.2021 Jättipalsamitalkoot, Haavikkotie
 • 1.8.2021 Roskatempaus, Kilta, 4 osallistujaa
 • 4.8.2021 Jättipalsamitalkoot, Kaleva
 • 11.8.2021 Jättipalsamitalkoot, Kaleva
 • 18.8.2021 Komealupiinitalkoot, Haukkavuori
 • 25.8.2021 Komealupiinitalkoot, Pihkaniitty
 • 26.8.2021 Jättipalsamitalkoot, Kanniston Neulaspuisto. Tapahtuman vetäjänä luonto- ja ympäristöneuvonnan opiskelija Minna Nyström
 • 1.9.2021 Komealupiini- ja niittytalkoot, Ahjo
 • 18.9.2021 Muovintorjuntajoukot eli Roskatempaus, Keskusta, 11 osallistujaa
 • 3.10.2021 Roskatempaus, Jaakkola, 12 osallistujaa
 • 7.11.2021 Roskatempaus, Kaleva, 3 osallistujaa
 • 5.12.2021 Roskatempaus, Savion asema, 6 osallistujaa

Talkoiden järjestäjänä Marju Kortemäki. Roskatempauksia pidettiin 10 kertaa ja niihin osallistui 58 henkilöä. Osallistuimme myös Luonnonsuojeluliiton ja Lidlin yhteistyössä järjestämiin Muovi pois luonnosta –talkoisiin 18.9. Yhdistys olikin kuuden ensimmäisen roskankeräystalkoisiin ilmoittautuneen joukossa eli saimme tästä hyvästä 500 euron tuen luonnonsuojelutyöhön. 

Valtakunnallinen Soolotalkoot -kesäkampanja järjestettiin 17.5.-22.8.2021. Keravalla vieraslajitalkoita pidettiin 15 kpl ja niihin osallistui 75 henkilöä, lapsia ja aikuisia. Samalla pidettiin siivoustalkoita, kerättiin lähialueelta roskia, romuja ja tumppeja. Keravan kaupunki lahjoitti kitkentähanskat ja jätesäkit sekä haki roskat pois.

Lidl ja Suomen luonnonsuojeluliitto yhdistivät voimansa ja järjestivät valtakunnallisen roskienkeräystapahtuman maailman siivouspäivänä 18.9.2021

VUODEN 2021 TAPAHTUMISSA YHTEENSÄ n. 300 osallistujaa

MUU TOIMINTA

Talvikilometrikisa 1.1.-28.2. Talvikilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen ja yhdistysten välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös. Kisan järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja.

 • yhdistyksen joukkueessa 2 osallistujaa
 • sijoitus piensarjassa 390
 • yhteensä 374,5 km
 • pyöräilypäiviä 25
 • bensaa säästettiin 26 litraa
 • Kerava sijalla 46 kuntasarjassa

Kilometrikisa 1.5.-22.9. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, yhdistysten tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometri- ja minuuttisaldoa. 

 • yhdistyksen joukkueessa 4 osallistujaa 
 • sijoitus piensarjassa 1163 
 • yhteensä 3094,8 km 
 • pyöräilypäiviä 207 
 • bensaa säästettiin 216 litraa 
 • Kerava sijalla 70 kuntasarjassa 

Kävelykilometrikisa 1.5.-31.10. Kävelykilometrikisa on niin yksilöille kuin joukkueille suunnattu leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat kävelykilometrejään ja/tai -minuuttejaan ylös ja kartuttavat omaa tai oman joukkueensa kilometri- ja/tai minuuttisaldoa. 

 • yhdistyksen joukkueessa 2 osallistujaa 
 • sijoitus 103 
 • yhteensä 695,6 km 
 • kävelypäiviä 164 
 • bensaa säästettiin 48 litraa 
 • Kerava 43. sijalla kuntasarjassa 

Ilmastolukupiiri.fi toteutti keväällä 2021 sarjan innostavia ilmastolukupiirejä kirjastoissa ja verkossa. Lukupiirit tarjosivat matalan kynnyksen paikkoja keskustella ilmastonmuutoksesta. Keravan kirjaston lukupiirit järjestettiin yhteistyössä Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Me-talon kanssa. Lapsi ja aikuinen ilmastolukupiiriä vetivät vapaaehtoiset Katja Asikainen ja Pirja Peltomäki (Keravan ympäristönsuojeluyhdistys). Ilmastolukupiiri kokoontui 18.1., 15.2., 15.3., 12.4. ja 17.5. Mukana oli 10 aikuista ja lasta. 

Katja Asikainen, Pirja Peltomäki, Tuula Haavisto, Iida Salonen ja Lorena Echkart. Kuva: Mika Rautiainen

Yhdistyksen edustajia oli seuraavissa Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tapahtumissa

Uudenmaan piirin kevätkokous 21.4. ja syyskokous 27.11. sekä piirin muut tapahtumat: 

 • Yhdistystoiminnan ABC  4.2.2021
 • Kilta II -koulutus 8.2.2021
 • Itämeri-ilta 2.3.2021 
 • Itämeri-ilta 26.4.2021

Uudenmaan piirin syyskokouksessa valittiin uusia jäseniä piirihallitukseen kaudelle 2022-23. Hallituksessa jatkaa kaudeksi 2021-22 valittu Keravan edustaja, varapuheenjohtajamme Leena Harjula-Jalonen.

Puheenjohtaja jättipalsamin kimpussa vieraslajitalkoissa

Keravan kaupungin asukasiltoihin ja lähialueiden tapahtumiin osallistuttiin myös:

Osallistava metsäsuunnittelu – Metsäkävely 20.11. Tuomalansuolla. Tuusulan kunta kehittää uusia osallistavan metsäsuunnittelun menetelmiä Tuomalansuon alueella. Asukkaita ja metsän käyttäjiä toivottiin mukaan kehittämistyöhön.

Jalotuksen ekologinen joulutapahtuma 27.-28.11. Myyntipuuhissa Marju, Leena ja Kristiina 

Keravan Joulu Heikkilässä 18.-19.12. Värityskirjoja myymässä Leena Harjula-Jalonen, Tuula Miekkavaara ja Leena Kaukiainen

Heikkilän joulutapahtumassa Tuula Miekkavaara joulupukin ja tontun seurassa

Yhteistyö:

 • Keravan kaupunki: mm. kaavoitus, viherpalvelut  
 • Keravan kaupunginkirjasto 
 • Me-talo Kerava (Onnila 2.10.2021 alkaen)
 • Jalotus ry – Kestävän elämän yhteisö: Kestävyysiltamat, Taiminpäivä 
 • VieKas LIFE: vieraskasvilajitoiminta 
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: ympäristötietoa 
 • Kulttuuriyhdistys Kielo 
 • Keravan Energia 
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Opettaja Mari Jalkasen luontokouluhanke; Materiaalikaappi Kalevan koulun alkuopetuksen ulkona oppimiseen. Yhteistyössä yhdistyksen kanssa saatiin Keravan Energia sponsoroimaan koulun ympäristökaappia. Hallituksen jäsenet olivat materiaalikaapin esittelytilaisuudessa Kalevan koululla 5.10. 

Ahjon koulun Taidepolku avattiin 2.6.2021 Ollilanlammelle. Saimme olla mukana avustamassa kuutosluokkalaisten hienossa hyönteishotelliprojektissa.

Keravalla järjestetään Asuntomessut vuonna 2024. Asuntomessuilla on tarkoitus järjestää myös Eläinten asuntomessut. Sitä varten perustettiin Pönttötoimikunta, joka piti ensimmäisen kokouksensa 7.10.2021 Keravan kartanolla.

Luontokouluhanke Kalevan koululla, Marju Kortemäki ja Mari Jalkanen. Kuva: Leena Harjula-Jalonen

4.Tiedotus ja medianäkyvyys

Tapahtumista tiedotettiin säännöllisesti Viikkouutisissa, Keski-Uusimaassa ja Luonnonsuojelija-lehdessä sekä internetissä Keravan kaupungin Tapahtumat-sivulla. Kevät- ja syyskokousilmoitukset olivat Keski-Uusimaa -lehdessä.

Yhdistyksen nettisivut uudistettiin tammikuussa 2020. Sivujen teemana ”vaikuta ja nauti!”. Entistä visuaalisemman sivuston ajatuksena on kannustaa keravalaisia tulemaan mukaan aktiivisen ja idearikkaan yhdistyksemme toimintaan.

Nettisivuilla on Pekka Hellströmin kirjoittamat Luonto-uutiset Keravalta ja lähiympäristöstä. Vuonna 2021 Pekka kirjoitti neljä artikkelia.

Hallituksen väkeä; Pekka Hellström, Leena Harjula-Jalonen ja Marju Kortemäki

Tiedotuksessa on käytetty facebook-sivuja:

https://www.facebook.com/KeravanYmparistonsuojeluyhdistys/

Facebook-sivuilla 656 tykkääjää ja 701 seuraajaa (2020: 593 tykkääjää ja 624 seuraajaa)

Facebookissa myös ryhmät:

 • Ympäristöfoorumi Kerava, 96 jäsentä
 • Viestintäryhmä – Keravan ympäristönsuojeluyhdistys, 7 jäsentä
 • Kerava Plogging – roskajuoksu, 21 jäsentä

Ympäristöfoorumi on kaikille Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille tarkoitettu ryhmä. Ryhmässä keskustellaan aktiivisesti, jaetaan vinkkejä tapahtumista ja saa tietoa ajankohtaisista ympäristöasioista.

Yhdistys Instagramissa 5.6.2018 alkaen: keravanymparistoyhdistys. Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Instagramissa 276 seuraajaa ja vuoden aikana sinne on laitettu 58 julkaisua (183 seuraajaa 2020).

Lehtiartikkelit ja verkkouutiset:

                                        

5.Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehdään kaikissa tapahtumissa sekä erilaisilla kampanjoilla. 

6.Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksutuloilla sekä Luonnonsuojeluliiton ja SLL Uudenmaan piirin avustuksella. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa. 

Yhdistys on hankkinut varoja myymällä Opi värittämällä -sarjan lintu- ja perhosvärityskirjoja. Kirjoja on kahdeksan erilaista. Tekijä on Markku Yli-Erkkilä ja kirjat on valmistettu Suomessa. Värityskirjojen myyntihinta oli 8€ ja jäsenille 7€.

Sapokan vesipuisto, Kotka. Kuva: Kristiina Thessman