Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Tervahaudankatu 4-8

Asemakaavamuutoksen (2382) päätarkoituksena on mahdollistaa Keravan Energia Oy:n uuden toimitilarakennuksen, asuinkerrostalojen, asuinrivitalojen, pysäköintitalojen ja sähkönsiirtokeskuksen rakentaminen suunnittelualueelle. 

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toivoo, että kaavaluonnokset esitetään mahdollisimman selkeästi ja asianmukaisesti. Näin ei ole menetelty ko. kaavaluonnoksen kohdalla, koska kaavaluonnoksen liitteiksi on lisätty elementtejä, jotka eivät sinne kuulu. Tämän seurauksena oleelliset kohdat hukkuvat ja vain asiantuntijat pystyvät erottamaan ne muutamat sivut, jotka todellisuudessa jotain merkitsevät.

Kyseinen alue rajoittuu kolmelta tärkeimmältä sivultaan rautatiehen ja neljänneltä sivultaan rekkaliikennetiehen ja suljettuihin varastoalueisiin. Ainoat yhteydet ulkomaailmaan ovat kevyen liikenteen tasoristeys Porvoon radan yli keskustan suuntaan ja Tervahaudankadun kautta Kytömaantielle öljyradan tasoristeyksen yli. Imppalanmäen suuntaan menevällä kevyen liikenteen väylällä ei ole käytännön merkitystä jokapäiväisen liikenteen kannalta.

Huoneistopohjien sijasta luonnokseen olisi pitänyt liittää kokonaisesitys kevyen liikenteen väylistä asemalle asti kaikkine alikulkuineen. Vasta sen jälkeen olisi mahdollista arvioida kaavaluonnoksen kelvollisuutta. Nykyisellään kulkuyhteydet eivät ole riittäviä. Ns. Makon alueen kaavassa ei ole aikanaan otettu huomioon kerrostaloalueen jatkumista Porvoon radan pohjoispuolelle.

Kaavaluonnoksen mukaan alue rakennettaisiin varsin täyteen korkeita kerrostaloja, jolloin ulkotiloja (piha-alueita) jäisi hyvin vähän. Messualueen rakentamisen myötä myös lähimmät tällaiset paikat Kytömaantien varrella poistuvat yleisestä käytöstä.

Edellä mainittujen syiden takia aluetta ei voida pitää senioreille, lapsille ja nuorille sopivana ympäristönä. Siellä ei voi tehdä mitään ja kaikki palvelut ovat pitkän matkan päässä. Tervahaudankadun seutua ei tulisi kaavoittaa asuinkäyttöön ennen kuin logistiikkakeskuksen toiminta mahdollisesti päättyy. Vasta tällöin alueen kaavoitusratkaisuja ja liikenneyhteyksiä voidaan tarkastella kokonaisuutena, mikä mahdollistaa viihtyisän ja turvallisen asuinrakentamisen.

Kaupunki laatii toistamiseen kaavoja, jotka lisäävät läpiajoa Alikeravantien, Sampolankadun ja Porvoonkadun kautta. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toteaa, ettei tällaisia kaavoja pitäisi hyväksyä ennen kuin mainittu liikenneongelma on ratkaistu. Keskustan läpiajon tekeminen sujuvammaksi ei ole ratkaisu.

10.5.2022