Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Tervahaudankatu (2382)

Yhdistyksen kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa mainitut ongelmat ovat pääosin edelleen olemassa eikä niitä voikaan korjata, jos alue kaavoitetaan erillisenä kokonaisuutena. Alueen melu-ja tärinäolosuhteet ovat erittäin vaikeat, minkä myös useat viranomaistahot ovat tuoneet esille lausunnoissaan. Tontille ei ole nykytilanteessa mahdollistaa toteuttaa viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä. Vaikka asuinhuoneistojen äänitaso olisi riittävän alhainen kaikkien ikkunoiden ollessa kiinni, tulee asukkaiden voida myös tuulettaa ja oleskella piha-alueilla.

Asuinalueen rakentaminen välittömästi logistiikkakeskuksen naapuriin tulee todennäköisesti aiheuttamaan ristiriitoja yrityksen ja asukkaiden välille. Yhdistys pitää ongelmallisena menettelyä, jossa kaupunki tietoisesti muuttaa logistiikkakeskuksen toimintaympäristöä niin, että sen ympäristölupaa joudutaan todennäköisesti arvioimaan uudelleen. Logistiikkakeskuksen toimintojen elinkaaresta tulee neuvotella hyvässä yhteistyössä yrityksen kanssa eikä ajaa yksityistä toimijaa tilanteeseen, jossa muuttuva ympäristölupa saattaa tehdä kannattavasta liiketoiminnasta mahdotonta.

Tästä syystä yhdistys katsoo, että koko kaavahankkeesta pitää tässä vaiheessa luopua ja kaavoittaa alue kokonaisuutena sitten, kun logistiikkatoiminnot sieltä poistuvat.

10.8.2022