Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

OAS, Lieksan kaupunki ja Juuan kunta, Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+

Lausunto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta OAS, LIEKSAN KAUPUNKI JA JUUAN KUNTA, KOLIN VAIKUTUSALUEEN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040+

Yleistä

Kolin vaikutusalueen strategisella yleiskaavalla tarkastellaan koko suunnittelualueen kehityksen suuntia, painopisteitä ja strategisella otteellaKolin vaikutusalueen strategisella yleiskaavalla keskitytään valikoituihin asioihin, joita käsitellään kaavan tavoitteissa. Tavoitteiden vain yleispiirteinen luettelointi ei mahdollista tässä vaiheessa edellä mainittujen asioiden tarkempaa tarkastelua.

Suunnittelualue

Strategisen yleiskaavan suunnittelualueen rajaus: Strategisen yleiskaavoituksen kohteena ovat Lieksan kaupungissa Vuonislahden ja Kolin alue sekä Juuan kunnassa Napakallion, Nunnanlahden ja Paalasmaan alueet. Koli-Ahmovaaran osayleiskaavan alue ja Kolin kansallispuisto rajautuvat kaava-alueen ulkopuolelle. Kuvassa 1 Strategisen yleiskaavan (vaikkakin) likimääräinen aluerajaus sisältää kuitenkin Koli-Ahmovaara osayleiskaavan alueen ja osan kansallispuistoa.

Kaavan tarkoitus ja oikeusvaikutukset

Strateginen yleiskaava ei ole oma kaavahierarkkinen tasonsa, vaan kaavatasot ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, mutta se ei korvaa alueellaan voimassa olevia osayleiskaavoja (MRL 42 §). Eli strategista yleiskaavaa tulkitaan yhdessä osayleiskaavojen kanssa ja siten myös ohjaa laadittaessa uusia tai muutettaessa voimassa olevia osayleis- tai asemakaavoja. Nämä strategisen yleiskaavasuunnitelman ympäripyöreät lauseet jäävät epäselviksi erityisesti Kolin Iso Kuva 2050 suunnitelmaan kuuluvalla painopistealueella, Kolin sydän -akseli.