Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Lieksan keskustan-Ruunaan alueen strategisen yleiskaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

LAUSUNTO Lieksan keskustan-Ruunaan alueen strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (MRL 63§)

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto Ruunaan alueen strategiseen yleiskaavaan. Tämä kaava on kuitenkin hyvin suurpiirteinen, oikeusvaikutukseltaan kaava ei korvaa valmisteilla olevaa keskustaajaman osayleiskaavaa ja voimassa olevia rantaosayleiskaavoja. Kaavan luonnosvaiheessa suunnitelmien tarkentuessa ja konkretisoituessa maankäytön ohjauksen osalta annamme mahdollisen lausunnon.