Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto osallistumis-ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta (OAS) Ylä-Kolintie 25

Lausunto Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) Ylä-Kolintie 25 Kolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennuksesta.

Viite: Diaarinro 734/10.02.03.00/2020

Kiitämme mahdollisuudesta lausua Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Ylä-Kolintie 25 Kolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennuksesta. 

Olemme jo kertaalleen lausuneet yhdessä Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kanssa 21.5.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), osayleiskaavamuutos, Ylä-Kolintie 25.

Miten tämä lausunnolla oleva suunnitelma poikkeaa edellisestä? Kaavamuutoksessa ei ole tarkennettu rakentamisen määrää tai muitakaan maankäytön ratkaisuja. Samoin suunnitelmaa ei ole täydennetty ajanmukaisilla luontoselvityksillä eikä Natura-arvioinnilla. Natura-arviointi on erityisen tärkeä suunnittelualueen sijoittumisen sekä yhdysväylien vaatimien rakenteiden suhteen.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti kyse on asemakaavan laajennuksesta, mutta suunnitelmassa todetaan, ettei alueella ole asemakaavaa. Tämä hämää kansalaisia.

Koska osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei tuo mitään uutta edelliseen suunnitelmaan, pidättäydymme kokonaisuutena edelliseen lausuntoomme ja erityisesti sen perusteelliseen esitykseen kyseisen kaltevan tontin liikenteellisistä ongelmista ja rakentamisen vaatimista massiivisista maansiirtotöistä.

Olemme Kolin kaavoitushankkeiden yhteydessä todenneet, ettemme pidä järkevinä tällaisia yhden osa-alueen kaavallisia kikkailuja, jollaista lausunnolla oleva suunnitelma juuri edustaa. Etenkin kun samaan aikaa on lausuntopyynnöllä ja valmisteilla Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ ja yleissuunnitelma Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisuista. Pysäköintiratkaisusuunnitelmasta Ylä-Kolintien paikoitukselle löytyy vaihtoehto Kolin kylältä, jossa alue 3 ideaalisena alueena vastaisi myös toimeksiannon tavoitetta. Kolin kylän, alue 2 heikkoutena pidetään tontin maastonmuotoa ja se on pudotettu pois jatkosuunnittelusta. Ylä-Kolintien maastonmuodot ovat vielä tätäkin aluetta heikommat ja Ylä-Kolintien maankäyttö tulisi ratkaista yleissuunnitelmassa.