Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Kallioperä ja irtolohkareet länsirannalla

Lohjan karttapalvelun aineiston mukaan kallioperä koostuu pääasiassa hienorakeisesta kvartsi-maasälpägneissistä, jossa paikoitellen esiintyy pyrokseenia. Graniittiset juonet ja laajemmat osueet leikkaavat gneissiä.

Kallioperä on laajalti sammaleen ja muun kasvillisuuden peittämää, mutta paikoitellen voi erottaa myös kivilajin, esim. lohkareista niemen länsiosassa rannan lähellä kulkevan polun varrelta. Kuvan 1 lohkare kuuluu kiviryhmään, joka koostuu isohkoista lohkareista, jotka todennäköisesti ovat melko paikallisia, koska kivilaji vastaa alueen kallioperän kivilajia, eivätkä ole kovin pyöristyneitä.

Alueelta löytyy myös todennäköisesti kauempaa kulkeutuneita lohkareita kuten kuvan 2 graniittilohkare.

Kuva 1: Lohkareiden pinnassa näkyy alueelle tyypillinen kivilaji – kvartsi-maasälpägneissi.
Kuva 1: Pyöristyneen näköinen graniittilohkare on todennäköisesti kulkeutunut kauempaa.

Rannan tuntumassa on myös esim. pieni lohkare, joka koostuu migmatiitista (kuva 3).

Kuva 3: Rannan tuntumassa löytyvä pienehkö lohkare koostuu migmatiitista, jonka leukosomi (kuvassa näkyvä vaalea raita) on graniittinen ja sisältää myös tummempina punertavina pilkkuina näkyvää granaattia.

Alueelta löytyy myös lohkare, jonka pinnassa voi havaita kohoumia (kuva 4), jotka näyttävät koostuvan granaatista. Granaatti on kasvanut porfyroblasteina sellaisissa kerroksissa, joissa alun perin on ollut runsaammin savea.

Kuva 4: Lohkare on lohjennut pitkin liuskeisuuspintaa, jossa esiintyy granaatteja, jotka näkyvät kohoumina.

Teksti ja kuvat: Annika Nyström