Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Kallioperän liuskeisuus ja sitä vasten kohtisuoraan oleva rakoilu on aiheuttanut kivilajille paikoitellen näkyvän melko tyypillisen porrasmaisen asun lohkareiden irrotessa. Lohkareiden irtoaminen kalliosta on nykypäivänäkin jatkuva prosessi ja maastosta voi paikoitellen erottaa lohkareita, joita eivät peitä esim. sammaleet ja näin ollen todennäköisesti ovat irronneet hiljattain.

Kalliossa voi myös havaita varsin leveitä rakoja, josta mahdollisesti melko pian irtoaa uusia kiviä esim. pakkasrapautumisena (kuva 1).

Liekö rapautuva kallio ja irtoavat lohkareet paikan nimen perustana?

Kuva 1. Rapautumisprosessissa lohkareita irtoaa pitkin liuskeisuuspintoja ja rakoja.

Viime jääkaudet ovat mekaanisesti kuluttaneet kallioperäämme useita metrejä ja kallion pinnoilla voi siellä täällä erottaa uurteita, jotka kertovat jään liikkeen suunnasta. Esim. Lahokallion niemen lounaisrannan tuntumassa voi erottaa tällaisia uurteita (kuva 2).

Kuva 2. Uurteet kertovat jään liikkeen suunnasta jääkaudella (nuoli). Gneissin liuskeisuus erottuu erisuuntaisena raidallisuutena ja nuolen kärki sijoittuu gneissiä leikkaavan graniittijuonen kontaktiin.

Teksti ja kuvat: Annika Nyström