Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Alun perin mereen kerrostuneet sedimentit ovat muuttuneet sedimenttikiviksi ja metamorfoituneet  muuttuen gneisseiksi. Lahokallion pohjoiskärjessä voi erottaa alun perin hieman eri koostumuksen omaavia kerroksia siitä, että toiset vuosien saatossa ovat rapautuneet syvemmälle. Tällaiset syvemmälle rapautuneet kerrokset (kuva 1) voivat esim. sisältää enemmän karbonaattimineraaleja tai kiilteitä, kun taas runsaasti kvartsia ja maasälpiä sisältävät kerrokset rapautuvat hitaammin.

Kuva 1: Vaikka mm. jäkälien takia ei kivilajeja helposti erotakaan, voi syvemmälle rapautumisen johdosta arvata, että näm äkerrokset saattavat sisältää enemmän esim. karbonaattimineraaleja tai kiilteitä.

Mannerjäätikkö on kuluttanut kallioperäämme pintaa ja jättänyt jälkeensä esim. kuvassa 2 näkyviä uurteita.

Kuva 2: Ilta-auringon varjot auttavat erottamaan jääkauden kuluttamia uurteita. Kaislasta tehty nuoli osoittaa yhtä uurretta ja jään kulkusuuntaa.

Teksti ja kuvat: Annika Nyström