Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Teksti: Annika Nyström

Geologia – kallioperä & rakenne

Tytyrin avolouhoksen vanhan räjähdysainevaraston takana on kallioseinämä, joka suurelta osin on hienojen sammalien ja jäkälien peitossa, mutta tarkkaan katsomalla voidaan havaita seinämän koostuvan suurelta osin karkeakiteisestä valkoisenharmaasta kalkkikivestä (KLK) (geol. uudelleenkiteytynyttä kalkkikiveä eli marmoria). Seinämästä voi erottaa myös graniittia, jota usein Tytyrissä kutsutaan pegmatiitiksi (PG) koska useimmiten on melko karkearakeista (ks. kuvaa 1, johon on piirretty punaiset viivat havainnollistamaan kivilajirajoja).

Seinämästä voi havaita ainakin kahden suuntaista rakoilua, jota on havainnollistettu kuvaan 1 sinisillä viivoilla. Koska pegmatiitti on kovempaa kuin kalkkikivi, se halkeilee eri tavalla.

räjähdevarastonkallioseinämä
Kuva 1. Räjähdysainevaraston takainen seinämä, johon on havainnollistettu kivilajirajoja punaisella (pegmatiitti = PG ja kalkkikivi = KLK) ja rakosuuntia sinisillä viivoilla. (valokuva ja tulkinta valokuvasta A.N.)

Räjähdysainevarastoa käytettiin kun kiveä louhittiin Tytyrin avolouhoksessa. Kuvan 2 piirustus näyttää räjähdysainevaraston sivusta ja ylhäältä vuodelta 1948.

karttapiirros räjähdevarastosta
Kuva 2. Piirustus Tytyrin avolouhoksen räjähdysainevarastosta ja kartta, jossa näkee miten se sijoittui louhokseen nähden. (Kuva: Nordkalk Oy Ab Tytyrin arkisto)