Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Tytyrin avolouhos

Lohjan kallioperässä on 1.8-1,9 miljardia vuotta sitten muodostunutta kalkkikiveä. Talonpojat ovat louhineet ja polttaneet kalkkikiveä omiin tarpeisiin, esim. 1400-l lopussa Lohjan Pyhän Laurin kirkon rakentamiseen. Särkisalolaisen merikapteeni Karl Forsströmin v.1897 Virkkalaan perustama Lohjan kalkkitehdas louhi kalkkikiveä aluksi Tytyristä, SOL-hemistä ja Lohjansaaren Hermalasta. Kivi kuljetettiin Virkkalaan hinaajan vetämällä proomulla ja talvella jääreellä. Louhinta Tytyrin avolouhoksesta oli aluksi vähäistä. Vuosina 1912-1922 Tytyrin avolouhos oli kalkkitehtaan tärkein louhinta-alue. Tämän jälkeen louhos oli käyttämättömänä vuoteen 1946 asti. Silloin avolouhos avattiin uudelleen ja sen viereen rakennettiin uusi kalkkitehdas, nykyinen Nordkalk Oy Ab:n Tytyrin tehdas. 1950-luvun puolivälissä Tytyrissä siirryttiin kokonaan maanalaiseen louhintaan. Syvimmillään kalkkikiveä louhitaan n. 320 m maanpinnan alapuolelta. Avolouhosalue on aidattu ja sen eteläpäätä on täytetty. Avolouhosta pääsee katsomaan parhaiten louhoksen pohjoispäästä, rantapolun varrella olevasta näköalapaikasta.

Solhemin ja Pitkäniemen louhokset

Lohjan kalkkitehdas louhi kalkkikiveä myös Solhemin avolouhoksesta vuosina 1897-1924. Tämä louhos on nyt osittain täytetty ja näkyy Kiviniemenkadulta.

Pitkäniemessä toimi vuosina 1906-1952 selluloosatehtaan (Lohja-Kotka Oy) avolouhos. Alueelle rakennettiin nostotorni vuonna 1949 ja vuonna 1952 siirryttiin maanalaiseen louhintaan. Avolouhos sijaitsi teollisuusalueella ja se täytettiin kokonaan 1960-1970-luvuilla.

Pitkäniemi ja Solhem kuuluvat samaan kalkkikiviesiintymään. Nykyisin näiden entisten louhosten alueella louhitaan kalkkikiveä maan alla ja se kuljetetaan maanalaisia käytäviä pitkin murskattavaksi ja sieltä edelleen nostettavaksi Tytyrin tehtaan nostotornille.

Tytyrin kaivos ja tehdas – nykypäivä

Lohjan Tytyrin kalkkikivikaivoksessa louhitaan kiviä kahdesta esiintymästä – Solhem ja Törmä, joita esimurskataan maan alla. Kivi nostetaan maanpinnalle nostokoneen avulla ja maanpinnalla Tytyrin tehtaalla voidaan kivi seuloa, lajitella, murskata edelleen ja osa jauhetaan filleriksi ja maanparannuskalkiksi. Tehtaalla sijaitsee myös pyörivä- ja kuilu-uuni, sammutuslaitos ja poltetun kalkin jauhatuslaitos sekä pakkaamo, verstas ja lähettämö + konttori. Tehtaalla tuotetaan mm. maastabilointiin soveltuvaa sekoitusta ja sammutettua kalkkia, jota hyödynnetään mm. vedenpuhdistusprosesseihin. Lajittelussa poistettu sivukivi murskataan eri fraktioiksi, joita voidaan hyödyntää mm. piharakentamisessa. 

Lisää tietoa mm. eri käyttökohteista löytyy osoitteesta https://www.nordkalk.fi/

Tekstit: Marja-Leena Nikander ja Annika Nyström

Lähteet:

Salonen, T. Lohjan kaivokset ja louhokset. Luento 8.10.2020.