Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

SIVU TYÖN ALLA

Ulkoilupolun penkin edessä asuntomessualueen pohjoispuolella on tummansävyinen kallioperän paljastuma. Kalliopinnan hieman vihertävä sävy kauempaa katsottuna rapautumispinnalla kertoo usein sarvivälkkeen olemassaolosta. Kyseessä on amfiboliitiksi luokiteltava muuttunut emäksinen kivilaji (kuva 1).

Kuva 1. Paljastuman kivilaji on suurelta osin amfiboliittia.

Rannalla on toinen paljastuma, minne pääsee kävelemällä alas jyrkkää rinnettä penkin luota veden rajaan (kuva 2). Järven jää ja vesi puhdistaa kalliota jäkälistä.


Huom! On liukastumis-/pulahdusvaaraa jos menee lähelle astuen liukkaalle kalliolle!

Kuva 2. Pegmatiittinen graniittijuoni liekkaa ympäröivää kivilajia. Kalliossa jääkauden jättämiä uurteita.

Noin 2 mrd vanha sedimentti on kovettunut ensin sedimenttikiveksi ja sitten muuttunut metamorfoosissa. Myöhäissvekofennian vaiheen aikana noin 1.84mrd. v. sitten tällaiset metasedimentit osittain alkoivat sulaa ja sula kivi työntyi rakoihin muodostaen juonikiviä (kuten kuvan graniittinen pegmatiittijuoni).


Ympäröivä kivi on suuntautunut ja graniittijuoni leikkaa sitä. Epätasainen kontakti kertoo deformaation jatkuneen intruusion jälkeen.


Mannerjäätikön liikkeen suunta näkyy silokallioon syntyneistä uurteista. Koska juonikivessä ei näe uurteita niin hyvin, voidaan päätellä sen olevan kovempi.

Jäätikön kulutusmerkeistä kalliossa voi lukea lisää esim. osoitteesta https://geo-on.fi/viime-jaatikoityminen/jaatikko-kuluttaa/.