Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Aurlahden leikkipuiston reunalle on laitettu neliskulmaisia kiviä, joissa näkyy porareiän pätkiä, jotka kielivät siitä että kiviä on muotoiltu rakennuskiviksi.

Aurlahden leikkipuistoa reunustaa tummat rakennuskivet.

Kivet näyttävät koostuvan pyrokseenigneissiksi luokiteltavasta kivilajista, joka sisältää pääasiassa amfibolia, maasälpiä ja pyrokseenia (kuva 2).

Kivet on Pasi Mäntysalon suullisen tiedonannon mukaan todennäköisesti peräisin entisen vanhainkodin kivijalustasta, jonka kivet otettiin talteen kaupungin varikolle.

Ojamon kalkkikivikaivoksen nostolaitoksen kupeessa on paljastuma, joka sisältää vastaavaa kivilajia ja se on topografisesti mäen päällä. Herää kysymys, olisiko näitä Ojamon kalkkikiviesiintymää reunustavia sivukiviä voitu hyödyntää rakennuskivinä paikallisissa taloissa?

Kuva 2: Pyrokseenigneississä on vaaleampi alue, jossa näkyy tummia muuttuneita pyrokseeneja. Kellertävät pilkut ovat jäkälää.

Niemen kärkeen, joka rakennettiin 1991 tienoilla laajentamalla rantaviivaa ja rakentamalla betonialusta (suullinen tiedonanto Pasi Mäntysalo), on asennettu iso pyöreähkö kivi, jota kutsutaan aurinkokelloksi  (kuva 3).

Kuva 3: Aurinkokelloksi kutsuttu kivi koostuu graniittisesta pegmatiitista.

Aurinkokellon kivi koostuu graniittisesta pegmatiitista, joka on karkeakiteistä graniittia, jonka päämineraalit ovat kvartsi ja maasälvät (kuva 4). Pegmatiitti sisältää lisäksi granaatteja ja biotiittia tummina mineraaleina.

Kuva 4: Graniittinen pegmatiitti sisältää kvartsia, maasälpiä ja granaatteja.

Aurlahden sataman rantaa on myös reunustettu reunakivillä joiden koostumus pääasiassa näyttää olevan erityyppiset graniitit ja granodioriitti (kuva 5).

Kuva 5: Reunakivien kivilaji vaihtelee ja kuvan kivistä vasemmalla näyttää olevan silmämääräisesti lähinnä keskirakeiseksi granodioriitiksi luokiteltavalta ja oikea graniittiselta pegmatiitilta.