Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Teksti: Annika Nyström

Kokkokallion kallio
Kuva 1. Kokkokallion rakennus pihapiireineen toimii kahvilana vuodesta 2021.

Geologia – kallioperä

Kokkokallion rakennus (kuva 1) on rakennettu kalliolle, jonka pinnan muoto on pyöreähkö. Paljastuneilta osin voidaan erottaa punertavaa kiveä, joka on erittäin karkearakeista (kuva 2). Kivilaji on graniittinen pegmatiitti ja se sisältää kvartsia ja maasälpiä, sekä paikoitellen kiilteitä.

Kuva 2. Erittäin karkeakiteistä graniittista pegmatiittia. 

Kivilaji on todennäköisesti syntynyt kiteytymällä magman jäännösliuoksesta noin 1.84-1.80 miljardia vuotta sitten. 

Kokkokallion perustan kivet (kuva 3) koostuvat myös graniitista, mutta toisin kuin kallioperä sen raekoko on lähinnä keskirakeinen ja paikoitellen siitä voi löytää granaatteja. Kyseessä voi hyvinkin olla Liessaarelta peräisin olevasta graniitista.

Paikan nykyiset omistajat kertovat, että kalliossa voi erottaa porausjälkiä ja maastosta löytyy runsaasti lohkareita. Kenties on kokeiltu tehdä kiviä perustaa varten, mutta sitten todettu, että paikallinen kivi ei lohkea halutulla tavalla.  

Kuva 3. Kokkokallion perustan kivet ovat keskirakeista graniittia.

Muu

Kokkokallion rakennus pihapiireineen toimii Lohjan 2021 asuntomessuista lähtien kahvilana ja se sijaitsee Hiidensalmen rantaa kiertävän ulkoilureitin varrella.