Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Liessaaren graniitti

Liessaaren graniitti on hieno-keskirakeinen melko suuntautumaton punainen graniitti. Silmämääräisesti se sisältää alkalimaasälpää, kvartsia ja plagioklaasia sekä pieniä granaatteja ja/tai biotiittia (kuva 1) ja kuuluu todennäköisesti noin 1,84 – 1,81 miljardia vuotta sitten sedimenttikivistä osittaissulamalla syntyneisiin S-tyypin graniitteihin.

Kuva 1: Liessaaren graniitti sisältää pääasiassa alkalimaasälpää, kvartsia ja plagioklaasia sekä hieman granaattia tai biotiittia.

Parraksen (1946) kallioperäkartan mukaan Liessaaren paljastumat koostuvat pääsääntöisesti tästä mikrokliinigraniitista (Kuva 2).

Kuva 2: Ote kallioperäkartasta (Parras, K; 1946) Liessaaresta, jossa pääosa paljastumista on kartoitettu mikrokliinigraniitiksi ja pegmatiitiksi (punainen). (Nordkalk Oy Ab:n arkisto).

Maatalouden tutkimuskeskuksen (1963) maaperäkartan mukaan Liessaaren keskiosa on kalliota ja rannoilla on suurelta osin hiekkaa. GTK:n maaperäkartan mukaan (Lohjan karttapalvelu 2021) itäkärjessä on hiekkaa ja etelässä pienehkö savialue. Pohjoispuolen ja eteläpuolen rannat on merkitty koodilla Mr Sr Mr (hiekka ja soramoreenia).

Louhokset sijaitsevat Lohjan kaupungin merkittyjen luontopolkujen varrella luontopolun kohteessa 6A ja laavun luona. Itäkärjessä on uimaranta ja kävelysillalta kaunis näkymä kaupungille järven yli. Kävelysillan vieressä on parkkipaikkoja. Maasto on paikoitellen hieman hankala kuljettavaksi esim. lastenrattaitten kanssa.

Liessaaren siirtolohkareet

Liessaaresta löytyy myös hienoja mannerjäätikön paikalle kuljettamia siirto-lohkareita (kuva 3), josta taaempi kuvassa koostuu gneissistä – suuntautuneesta raidallisesta kivilajista (kuva 4), joka eroaa Liessaaren kiintokalliossa pääasiasiassa esiintyvästä massiivisesta graniitista. Mistähän asti kivi on kulkeutunut?

Etualan kivi (kuva 3) on koostumukseltaan massiivista graniittia, mutta lohkaseen pyöristynyt muoto kielii kuljetuksesta.

Liessaari siirtolohkareet
Kuva 3. Siirtolohkareet
Liessaari kuva 4
Suurin siirtolohkare koostuu metamorfisten kivilajien pääryhmään kuuluvasta suuntautuneesta gneissistä.

Teksti ja kuvat: Annika Nyström