Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Kohde sijaitsee Pappila-Moisio kävelyreitin varrella, missä tie tekee mutkan vanhan kivijalan ja kalliopaljastuman kohdalla. Paljastumissa näkyvä kivi on migmatiitti (kuva 1), jossa vaaleammat leukosomiksi kutsuttavat graniittiset osat edustavat muinaista sulaa ja tummemmat (tänä päivänä kiillerikkaat osiot) ovat koostuneet savirikkaasta sedimenttikivestä, mikä on sulanut korkeissa lämpötiloissa ja paineissa. Kivilajissa esiintyy melko runsaasti granaattia.

Kuva 1. Migmatiitti eli ”seoskivi”.

Paljastumalta on hieno näköala, missä peltojen takana näkyy Tytyrin kalkkitehdas (kuva 2). Tehtaalla mm. jauhetaan Tytyrin kaivoksesta nostettua kiveä maanviljelyssä käytettäväksi maanparannusaineeksi.

Kuva 2. Peltonäköala ja takana Tytyrin kalkkitehdas.

Paljastuman vieressä on jonkin rakennuksen vanha kivijalka, joka koostuu pääasiassa graniitista (kuva 3) ja vaikuttaisi siltä, että kiviaines on tuotu jostain muualta.

Kuva 3. Pääosin graniitista koostuva kivijalka.