Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Kohde sijaitsee Pappila-Moisio kävelyreitin varrella, rannan risteyksestä hieman eteenpäin. Pensaikon takana erottuu pyöreän muotoinen paljastuma (kuva 1), joka lähempää tarkasteltuna on punertava väriltään – paikoitellen jopa aivan tiilen punainen. Kyseessä on graniitti, joka sisältää päämineraaleina kalimaasälpää, plagioklaasia ja kvartsia (kuva 2). Kun kivilaji on erittäin karkeakiteinen sitä voidaan kutsua pegmatiittiseksi ja tässä paljastumassa on ainakin paikoitellen varsin iso raekoko, joten kivilajia voidaan kutsua graniittiseksi pegmatiitiksi.

Kuva 1. Pyöreämuotoinen kalliopaljastuma, jossa punertavaa kiveä.

Järven puoleisella sivulla voidaan erottaa porausjälkiä kohdasta, josta on irrotettu iso lohkare (kuva 3). Kenties läheisen raunion kivijalan kivet on tuotu täältä? Asiaa voisi tarkastella vertaamalla tarkemmin kivilajeja.

Kuva 2. Punaista graniittista pegmatiittia.
Kuva 3. Paljastumasta on porattu ja irrotettu lohkare.