Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Kohde sijaitsee Lohjan kaupungin mailla Tennarin urheilukeskuksen vieressä. Alueella ei ole varsinaista luontopolkua tai merkittyä ulkoilureittiä, mutta metsikössä kulkee polkuja ja yksi paljastuma (kuva 1) on aivan pyörätien vieressä, kuljettaessa kohti Rantapuistoa Tennarin paikoitusalueelta. Paljastuman kivi on raidallinen kvartsi-maasälpägneissi ja kuvan oikeassa laidassa vaalea alue on graniittista pegmatiittia.

Kuva 1. Pyörätien viereisessä paljastumassa erottuu kivilajin liuskeisuus.

Kohde on penkereinen rinne Tennari urheilurakennuksen länsipuolella. Kallioperä on melko voimakkaasti jäkälöitynyt ja sammaloitunut, mutta erottuvin osin voidaan havaita pääasiassa vaaleahkoa hienorakeista leptiittiä (kvartsi-maasälpägneissiä) (kuva 2) ja paikoitellen diopsidigneissiä ja karkearakeista graniittista pegmatiittia (kuva 3). Lähempänä Rantapuistoa on vanhojen karttatietojen kohdalla tulkittu kulkevan kapea kalkkikivivyöhyke, joka ei kuitenkaan tässä näy maanpinnalla.

Kuva 2. Vaaleaa kvartsi-maasälpägneissiä.
Kuva 3. Graniittista pegmatiittia.

Leptiitti on itsessään melko liuskeinen kivilaji ja voi luonnossa rakoilun avulla haljeta porrasmaisiksi rakennelmiksi. Tässä kohteessa voidaan kuitenkin myös erottaa porausjälkiä (kuva 4) ja on mahdollista, että kiveä on käytetty tai kokeiltu käyttää esim. lähistön talojen kivijaloissa(?).

Kuva 4. Porrasmainen rinne mistä voi erottaa jotakin porausjälkiä, kuten nuolen osoittamassa paikassa.