Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Meri-Kymen yhdistys

Kotka
Navigaatio päälle/pois

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 38. toimintavuosi. Yhdistys toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton
paikallisyhdistyksenä sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n jäsenjärjestönä.
Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Yhdistyksellä on
jäseniä noin 325 henkilöä.

LUONNONSUOJELU JA LUONTOHARRASTUS
Yhdistys on seuraa Kotkan, Pyhtään ja entisen Ruotsinpyhtään luonnon tilaa ja sitä uhkaavia tekijöitä
sekä pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon. Yhdistys tiedottaa kuntalaisia luonto- ja
ympäristöasioissa sekä edistää luontoharrastusta järjestämällä retkiä erilaisiin Kymenlaakson luontokohteisiin.

EDUNVALVONTA
Yhdistys seuraa kunnallista päätöksentekoa ja antaa lausuntoja. Yhdistys kiinnittää huomiota myös muihin hankkeisiin, joissa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YHTEISTYÖ
Yhdistys tekee yhteistyötä SLL:n Kymenlaakson piirin sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa. Pyhtäällä järjestettävät Hinkabölen ketotalkoot toteutetaan yhteistyössä Munapirtin saaren kyläyhdistyksen kanssa. Siivoustalkoot järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ja vieraslajien kitkentätalkoita yhteistyössä SLL:n Kymenlaakson piiri ry:n kanssa.

TIEDOTUS
Yhdistys lähettää vuoden aikana 2 sähköistä jäsentiedotetta ja SLL Kymenlaakson piiri ry puolestaan
Kymenlaakson Luonto- vuosijulkaisun. Yhdistyksen Facebook-  ja kotisivuja
päivitetään lähinnä tapahtumien osalta. Yhdistyksen sähköpostiringin kautta jäseniä tiedotetaan tulevista
tapahtumista sekä julkaistaan kuvia ja kertomuksia yhdistyksen toiminnasta.

JÄRJESTÖTYÖ
Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuoden aikana suunnittelemaan ja organisoimaan yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat Ritva Huusko-Helminen (puheenjohtaja), Pia
Kokkomäki (sihteeri), Ragnar Öst (varapuheenjohtaja), Helena Johansson, Antti Koivisto ja Riitta Päivänen
sekä varajäseninä Henna Nakari (taloudenhoitaja) ja Jenni Salmi

Tule mukaan – Liity jäseneksi

https://staging.sll.fi/tule-mukaan/liity/

Lue lisää

Meri-Kymen Luonto ry:n säännöt

MERI-KYMEN LUONTO RY:N SÄÄNNÖT

Lue lisää

Yhteystiedot

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri Meri-Kymen Luonto ry

Lue lisää

Terveisiä yhdistykseltä

26.5.2021

Lue lisää