Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Haukiputaan Siikasaaren hak­kuusuun­ni­tel­mis­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys on huolissaan Oulun kaupungin Haukiputaan Siikasaareen suunnittelemista hakkuista. Siikasaaren metsä on osin vanhaa ja varsin luonnontilaista ja on tärkeää, että alueen luontoarvoja ei hakkuilla heikennetä.

Kannanotto (pdf): Mielipide Haukiputaan Siikasaaren hakkuusuunnitelmista

Suomen Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistykselle tuli tieto, että Haukiputaan Siikasaaressa ollaan vuoden 2018 aikana tekemässä hakkuita. Paikallinen otti meihin yhteyttä ja kertoi, että etenkin alueen yläosassa on ikikuusikkoa, joka tulisi säästää. Metsänhoitotiedotteen mukaan alueelta poistettaisiin pienpuustoa, raivattaisiin alikasvospuustoa sekä poistettaisiin lahoja tai muuten vaarallisia puita.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys kysyykin nyt, onko tehtävissä metsänhoitotoimissa huomioitu metsän luontoarvot sekä ihmisten virkistymismahdollisuudet? Onko Haukiputaan metsiä tarkoitus harventaa enemmänkin? Emme ole Siikasaaren alueella päässeet vielä käymään, mutta vaikuttaisi siltä, että alueella on sekä vanhaa metsää että lahopuuta.

Koko Suomen sekä Oulun mittakaavassa vanhaa metsää sekä lahopuuta on aivan liian vähän – Suomi on kuitenkin jo valtiona sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Lahopuun ja vanhojen puiden vähäisyys ovat suurimpia syitä siihen, miksi metsiemme lajeista yli 800 on uhanalaisia. Jos haluamme turvata luonnon monimuotoisuuden äilymisen ja sen tuomat hyvinvointivaikutukset sekä ihmisten virkistymismahdollisuudet, tulisi metsät säilyttää erirakenteisina eikä lahopuita tulisi poistaa, mikäli ne eivät kaatumisellaan aiheuta todellista vaaraa metsässä kulkijoille. Lahopuiden ja vanhojen puiden säästäminen pienentää esimerkiksi tuhoriskiä monipuolisemman eliöstön ansiosta. Lisäksi alikasvospuita ja pensaita raivataan usein tarpeettomasti pois, vaikka ne toisivat esimerkiksi suojaa eläimille. Toivomme, että huomioisitte luonnon monimuotoisuuden suojelun sekä metsän virkistysarvot metsänhoitosuunnitelmissanne, ettekä raivaisi metsistä turhaan pois lahopuita tai eri-ikäistä puustoa.