Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Luontoarvot voittivat – Oulunsalonrannan itäosan kaava takaisin valmisteluun

Sieniä Oulunsalon rannan rantametsässä.
Sieniä Oulunsalon rannan rantametsässä. Kuva Ilmari Juutilainen.

Oulun kaupunginhallitus on tämäniltaisessa kokouksessaan päättänyt palauttaa Oulunsalonrannan itäosan asemakaavaehdotuksen takaisin valmisteluun. Syynä palautukseen oli, että kaavan valmistelijat eivät olleet riittävässä määrin ottaneet huomioon luontoarvoja. Yhdistyksemme oli voimakkaasti kritisoinut kaavaluonnosta.

Yhdistyksemme kaavaehdotuksesta antaman lausunnon mukaan luontoarvoiltaan erittäin merkittävän rantavyöhykkeen ja sukkessiometsän huomioiminti oli heikkoa. Suojellun merenrantaniityn rauha on turvattava ja niitylle on osoitettava riittävä suojavyöhyke, jolle ei osoiteta mitään rakentamista (ei edes ulkoilureittiä).  Rakennettavan alueen rajaus on tuotava niin kauas rannasta, että maisemaa muuttavaa täyttöä maanpinnan korottamiseksi ei tarvita. Myös ELY-keskuksen lausunto kritisoi kaavaehdotusta luontoarvojen turmelimisesta, mutta tästä huolimatta nyt valmisteluun palautettu kaavaluonnos ei vielä merkittävästi parantanut luontoarvojen säilymistä rakentamisessa. Nyt luontoarvot on siis huomioitava paremmin ennen kaavaehdotuksen tuomista nähtäville.

Rantametsää Oulunsalossa.
Rantametsää Oulunsalossa. Kuva Ilmari Juutilainen,