Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys osallistui kuulemiseen EU:n pitkän aikavälin il­mas­to­po­li­tii­kas­ta

Euroopan Komission kansalais- ja sidosryhmäkuuleminen pitkän aikavälin strategiasta kasvihuonepäästöjen vähentämisestä sulkeutui eilen, 09.10.2018 - sattumoisin miltei samana päivänä kuin IPCC:n uusin ilmastoraportti julkaistiin. Kuten IPCC:n raporttikin vahvasti todistaa, niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on toimittava nyt - ja paljon voimakkaammilla keinoilla, kuin mihin tähän asti on ryhdytty. Koska ilmastonmuutoksen hillintä on erittäin tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta, yhdistyksemme osallistui kuulemiseen vastaamalla komission kuulemiseen.

Näkemyksemme mukaan EU:n ilmastopäästöt tulee saadaa nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä, Suomessa jo selvästi aikaisemmin.

Kyselylomakkeessa kysyttiin mm., että mitä ovat merkittävimmät mahdollisuudet ja haasteet ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kirjasimme siihen seuraavaa:

Mahdollisuudet:

 • Samalla on mahdollisuus vähentää muidenkin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristöä nykyisin liikaa
  kuormittavaa ihmistoimintaa kestävälle tasolle
 • Samalla on mahdollisuus parantaa globaalia oikeudenmukaisuutta – korkean tuottavuuden työn ja
  luonnonvarojen käytön tulee jakautua nykyistä tasaisemmin länsimaiden ja kehitysmaiden kesken
 • Hyvinvointi ja yhteisöllisyys voi lisääntyä

Haasteet:

 • Erityisesti rikkaissa EU-maissa vaaditaan suuria muutoksia kulutustottumuksiin ja elämäntapaan
 • Poliittisten päättäjien on vaikea ajaa asioita, jotka leikkaavat äänestäjien etuja – mistä päättäjät saavat
  rohkeuden ajaa enemmän tulevien sukupolvien etuja

Koko vastauksemme voit lukea Euroopan Komission palvelusta kansalais- ja sidosryhmäkuuleminen pitkän aikavälin strategiasta kasvihuonepäästöjen vähentämisestä , kunhan komissio julkaisee vastaukset.