Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Loppulan metsänvartijan taloa ei ensisijaisesti tule asettaa myyntiin

Kesätapahtuma Loppulassa.
Kesätapahtuma Loppulassa.

Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 7.4.2020 käsitellään Loppulan vanhan metsänvartijantalon myyntiä. Yhdistyksen mielestä  Loppulan metsänvartijan taloa ei tule asettaa myyntiin. Vähintään, tulee myynnin ehtona olla päärakennuksen käyttö luontoharrastusta ja retkeilyä tukevaan toimintaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kannanotto yhdyskuntalautakunnan kokoukseen 7.4.2020.  § 17: “Rakennusten myyntiin asettaminen ja maa-alueen vuokraus, Loppula, Sanginjoentie 1101”.

Loppulan metsänvartijan taloa ei ensisijaisesti tule asettaa myyntiin.

Toissijaisesti, mikäli Loppula asetetaan myyntiin, tulee myynnin ehtona olla päärakennuksen käyttö luontoharrastusta ja retkeilyä tukevaan toimintaan.

Perustelut:

Sanginjoen ulkometsän virkistyskäytön kannalta keskeisellä paikalla sijaitseva Loppulan metsänvartijan talo on luontainen luonto-opastuksen, -kurssien ja -tapahtumien pitopaikka. Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys on yhdessä muiden luontojärjestöjen kanssa pitänyt Loppulassa neljänä viime vuotena luontokahvilaa. Kävijöitä on ollut 1 500–2 000 vuodessa. Toimintaa on järjestetty muun muassa Marttojen, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Oulujoen Rotareiden, Mielenvireys ry:n, Vuolle-opiston, Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen sekä oululaisten koulujen, päiväkotien ja yritysten kanssa.

Vaikka toimintaa on toistaiseksi pyöritetty puhtaasti talkoovoimin, on Loppula jo nyt osoittautunut Sanginjoelle suuntautuvien retkien suosituksi tukikohdaksi. Ulkometsään pian perustettavan yli tuhannen hehtaarin suojelualueen myötä on hyvin todennäköistä, että alueen virkistyskäyttö kasvaa merkittävästi. Alueelle tulevat ihmiset kaipaavat retkelleen tukikohtaa sekä tietoa alueesta. Loppula tarjoaa juuri näitä sekä mahdollisuuden hyvin monenlaisiin luonnonläheisiin tapahtumiin osallistumiseen. Suojelualueiden merkitys virkistyskäytölle kasvaa koko ajan. Esimerkiksi Metsähallituksen suojelualueilla kävijämäärät ja hyödyt aluetaloudelle ovat kasvaneet nopeasti. On lyhytnäköistä, jos Oulun kaupunki myy Loppulan nyt, kun ulkometsän suojelusta saatavat luontomatkailu-, virkistys- ja terveyshyödyt ovat juuri alkamassa toteutua.

Ensijaisesti toivomme, ettei Loppulaa aseteta myyntiin, vaan että Oulun kaupunki säilyttää sen itsellään ja etsii ulkopuolista rahoitusta talon kunnostamiseen ja luonto-opastustoiminnan aloittamiseen. Tässä allekirjoittaneet järjestöt sitoutuvat auttamaan parhaansa mukaan. Esityksessä mainitaan rakennuksen peruskorjauksen kustannusarvioksi 200 000 euroa. Arvelemme, että merkittävän osan siitä saisi katetuksi Leader-rahoituksella. Kaupunki on samaan aikaan investoimassa esimerkiksi Toppilan venesatamaan 5,5 miljoonalla euroa. Suhteutettuna tähän tai moneen muuhun hankkeeseen, on Loppulan toiminnan mahdollistava investointi kuitenkin pieni.

Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Ymmärtääksemme tavoitteessa onnistuminen edellyttää asukkaiden osallisuutta ja omaehtoisen kulttuurin harrastamista. Loppulan elinvoimaisuus luontoharrastuksen parissa olisi juuri sitä. Kulttuuripääkaupunkihankkeen yhteydessä Oulu on korostanut luonnonläheisyyttään. Loppulan myyminen ja siten luontoharrastamisen mahdollisuuksien supistaminen olisi ristiriidassa tämän kanssa.

Myynnin sijaan vaihtoehtoinen ratkaisu voisi olla vuokrauksen jatkaminen 1–2 vuodella. Tänä aikana selvitettäisiin talon korjausmahdollisuudet kaupungin toimesta mukaan lukien projektirahoitus (Leader-tuki) ja korjausrakentamistyö oppilaitos-/työllisyystöinä. Korjattuna talolle luultavasti löytyisi pitempiaikaiset toimijat ja luontokäyttöä edistävät vuokralaiset.

Toissijaisesti, mikäli Loppulan säilyttämistä kaupungilla ei voida mitenkään pitää mahdollisena, on sen myynnin ehdoksi asetettava käyttö nykyisenkaltaiseen luontoharrastusta ja retkeilyä tukevaan toimintaan. Kohteella on varmasti potentiaalia myös yksityisen, kaikille oululaisille avoimen luontomatkailuyrityksen toimipaikkana. Kuitenkin varmempi tapa edetä Loppulan kehittämisessä olisi säilyttää kiinteistöä koskeva päätäntävalta Oulun kaupungilla.

Olemme tehneet Loppulan kehittämiseksi hartiavoimin töitä. Toivottavasti voitte ottaa meidän kokemuksemme ja toiveemme huomioon. Toivomme myös, että lautakunta varaa itselleen lopullisen päätösoikeuden myyntiasiassa.