Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Hietasaaren sinivuokkolehto on säästettävä

Hietasaaren sinivuokot. Kuva Kalle Hellström.
Hietasaaren sinivuokot. Kuva Kalle Hellström.

Hietasaaren alkuvuonna 2020 vahvistettu asemakaava tuo alueelle uusia toimintoja ja liikennettä. Paraikaa on nähtävillä katu- ja ympäristösuunnitelma, jolla lisääntyvään liikennetarpeeseen varaudutaan. Hietasaaren sinivuokkolehto on harvinainen luonnonnähtävyys. Sitä ei tule vahingoittaa liikenneväylän eikä edes pyörätien rakentamisella. Lue koko kannanotto täältä.

Muistutus Vellamontien, Kokkomaankujan ja Viherkujan katu- ja ympäristö-suunnitelmista (OUKA/12633/2020)

Hietasaareen Vellamontielle ja Vaaskiventien ympäristöön laaditut katusuunnitelmat ovat pääosin perusteltuja ja palvelevat uusien asemakaavojen toimintojen tuomia käyttötarpeita. Haluamme kuitenkin muistuttaa Hietasaarenpolun kevyenliikenteenreitistä: onko sitä tarpeen rakentaa lainkaan? Nallikarin asemakaavan toteutuksen ja uuden palstaviljelyalueen kaavan myötä suuri pinta-ala luontoalueita jää rakentamisen alle. Vielä jäljelle jääviä metsäalueita ei tulisi pirstoa uusilla reiteillä.

Hietasaarenpolun kohdalla Häkkisen huvilan itäpuolella on Oulun oloissa erikoinen ja arvokas sinivuokkolehto. Sinivuokot ovat perua vanhasta asutuksesta ja ne ovat vuosikymmenten aikana levinneet usean aarin alalle ja kukkivat keväällä sinisenä mattona. Vaikka sinivuokon luontainen levinneisyys ei Ouluun asti ylläkään, on kyseessä mielestämme luonnon erikoisuus, joka tulisi säilyttää. Hietasaaren ilmasto on suotuisa tällaisille hieman eteläisemmille kasveille. Metsikössä on kaupungin ympäristöviraston Matti Tynjälän aikoinaan toimittama rauhoituskyltti, jossa kehotetaan olemaan poimimatta tai kaivamatta sinivuokkoja.

Metsässä kasvaa muutamia vanhoja mäntyjä ja koivuja. Kasvillisuus on lehtomaista ja alikasvoksena on tuomea ja pihlajaa, mikä tarjoaa sinivuokoille sopivan kasvupaikan, koska varjostus estää korkeampaa kasvillisuutta valtaamasta alaa. Sinivuokot kukkivat keväällä, kun puiden lehdistö ei paikkaa vielä varjosta. Muusta lehtolajistosta metsässä kasvaa mm. näsiä, puna-ailakki, punaherukka ja metsäalvejuuri. Metsikkö on tärkeä myös monipuoliselle linnustolle. Metsikössä elää mm. lehtokurppa ja viime kesänä siinä lauloi harvinainen mustapääkerttu.

Annoimme palautetta Hietasaarenpolusta syyskuussa 2020 suunnitelmien valmisteluvaiheessa ja reittiä onkin siirretty sen perusteella idemmäksi, jotta sinivuokkoesiintymä suurimmalta osalta säilyisi. Kiitos palautteen huomioimisesta. Mielestämme tuolle reitille ei ole kuitenkaan tällä hetkellä tarvetta, koska lähellä kulkee Kutteripolku Hietasaarentieltä Vaaskiventielle ja myös Hietasaarentien vartta kulkee asvaltoitu pyörätie. Mielestämme reitin voisi jättää tällä erää toteuttamatta, jos sille ei ole pakottavaa tarvetta. Jos se päätetään kuitenkin rakentaa, tulee se toteuttaa mahdollisimman paljon ympäröivää metsää säästäen. Metsä reitin molemmin puolin tulisi myös jättää koskemattomaksi, jotta valo-olosuhteet eivät käy sinivuokoille sopimattomiksi. Myös Hietasaarenpolun valaistus mietityttää. Valaistus kannattaa tehdä vain, jos reitillä on kunnossapito talvellakin.

Hietasaaren tiet ovat perinteisesti olleet sorapintaisia. Kutteripolun itäpäätä, josta on ajoyhteys Häkkisen huvilalle, on esitetty päällystettäväksi asvaltilla. Mielestämme sorapinta on sopivampi pintamateriaali tälle väylälle. Liikenne tällä osuudella on varsin vähäistä, jolloin päällystämistä ei voi perustella kovalla käytöllä. Tien kuivatusoloja voi toki parantaa mm. pohjustusta ja reunaojaa kaivamalla. Sorapintainen tie sopii alueen miljööseen paremmin ja säilyttäisi edes pienen palan vanhaa Hietasaaren huvila-alueen tunnelmaa ja rauhaa.

Kannanoton allekirjoittajat: Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun paikallisyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys