Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Nurmonnevaa suojeltu keräysvaroilla


Nurmonneva Lapualla on jatkossakin riekkojen ja teerien elinalue ja lakka-apaja. Alueen luonnontilaisuuden ovat luonnonsuojelijat varmistaneet ostamalla suon Luonnonperintösäätiölle pysyvään suojeluun.

Reilun 22 hehtaarin palsta Lapualla sijaitsevasta Nurmonnevasta saa pysyä luonnontilaisena. Alue on kaunista, karua, eteläpohjalaista suoluontoa parhaimmillaan. Luonnon ja soiden ystävät ovat keränneet rahaa suojelusoiden ostamiseen, ja nyt saadaan nauttia keräyksen tuloksista.

”Tämän palstan suojelu täydentää Nurmonnevalle jo aikaisemmin perustettua suojelualuetta. Vain tällainen isompi suokokokonaisuus turvaa suoluonnon monimuotoisuuden”, nevan hyvin tunteva luontoaktiivi Seppo Ojala sanoo.

Nurmonnevaa on suojeltuna nyt noin 40 hehtaaria.

Nurmonnevaa voi hyvällä syyllä kuvata lintuparatiisiksi. Laskennoissa alueella on tavattu 49 lintulajia, joista mainittava Etelä-Suomessa harvinaiseksi käynyt riekko. Suotyypeistä palstalla esiintyy rämettä, rahka- ja lyhytkorsinevaa. Kymmeniä vuosia sitten kaivetut ojat ovat umpeutuneet.

Luonnontilaisilla soilla on suuri merkitys useille hyönteisille ja lintulajeille. Koskemattomia soita on kuitenkin enää hyvin vähän. Ojittamattomat suot ovat myös tehokas hiilinielu. Ainutlaatuisen suoluonnon hävittäminen on murheena erityisesti Pohjanmaalla. Asiantilaa korjatakseen Luonnonperintösäätiö ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri aloittivat vuonna 2012 suokampanjan. Kampanjan tavoitteena on kerätä varoja, joilla ostetaan pohjalaisia soita suojelutarkoituksiin. Nurmonneva on kuudes kampanjan lahjoituksilla ostettu suoalue. Kaikkiaan suota on nyt hankittu ja suojeltu 206 hehtaaria. Keräys on tähän mennessä tuottanut yli 112 000 euroa. Mukana on myös tuntemattomana pysyvän lahjoittajan merkittävä, yksittäinen summa. Toiminta soiden pelastamiseksi kiinnostaa. Keräys jatkuu yhä.

Suojeltavaksi etsitään jatkuvasti lisää soita. Alueet valitaan Luonnonperintösäätiön ja luonnonsuojelupiirin yhteistyössä.

Linkki kampanjan sivuille paina tästä.
Karttalinkki alueelle paina tästä.
Tietoa retkeilystä luonnonsuojelualueilla paina tästä.