Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Piiri on mukana alueellisessa VPD-seurantaryhmässä ja kommentoi aiheita asioiden edetessä. Edustajana aluesihteeri Teemu Tuovinen. Vaikuttaminen on kokoustamista ja lausuntojen laatimista. Vesipolitiikan puitedirektiivin alatyöryhmänä toimii erillinen pohjavesityöryhmä, jossa piiri on edustettuna. Edustajana aluesihteeri Teemu Tuovinen.

Seuraamme ja otamme kantaa meneillään oleviin pohjavesihankkeisiin yksin tai yhdessä muiden piirien kanssa yhteistyössä. Erityishuomiota kiinnitetään maankäytön vaikutuksiin pohjavesiin mm. maakuntakaavoissa ja metsienkäsittelyn yhteydessä lähteiden suojeluun.

Piiri on hyvin edustettuna ympäristökeskuksen toimeenpanemissa alueellisissa jokikohtaisissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Edustajat ajavat jokien käytön hyvään tilaan pyrkimistä ja vesistöjen maltillista käyttöä suojelua edistäen. Toiminta on kokoustamista ja kannanottoja alueellisiin asioihin.

Piiri myös seuraa ja ottaa kantaa alueen vesivoima-asioihin, jotka valitettavasti ovat jälleen uudelleen viriämässä.

Taimenvesien kunnostus on niinikään osa Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin toimintaa. Pohjanmaan alueen latvavesissä on arvokkaita kalakantoja ja monimuotoista luontoa. Aluesihteeri hoitaa taimenpurojen kunnostusasioita ja Pohjanmaalla on useita kunnostushankkeita, jossa kunnostetaan pienvesiä ja taimenten elinympäristöjä.

Toiminta

Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ajaa luonnon asioita paikallistasolla yhdessä alueellisten luonnonsuojeluyhdistysten ja Suomen luonnonsuojeluliiton…

Lue lisää

Soidensuojelu

Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri seuraa alueen turvetuotannon ympäristölupia ja uusien soiden ottoa turvetuotantokäyttöön. Perusajatuksena…

Lue lisää

Lajiensuojelu

Luonnon monimuotoisuuden esille tuominen on tärkeä osa piirin toimintaa. Piiri haluaa edistää esimerkiksi liito-oravan säilymistä neuvonnan…

Lue lisää

Tuulivoimasta

Pohjanmaan rannikolle on suunnitteilla useita tuulivoimapuistoja. Kristiinankaupunkiin neljälle alueelle, Korsnäsiin ja Mustasaareen. Manneralueelle…

Lue lisää

Metsiensuojelu

Teemme työtä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n kanssa. Etsimme uusia arvokkaita luonnonkohteita suojelun piirin. Teemme myös…

Lue lisää

Verkostoituminen

Piiri on myös jäsenenä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunnassa.

Lue lisää